Γλωσσάρι με επεξηγήσεις (στα Αγγλικά) επιλεγμένων όρων από την ιστοσελίδα του συγγράμματος Biochemistry I, ΙΙ