Χρήση του SAGE online

Ο πιο απλός τρόπος δοκιμής του SAGE (χωρίς την εγκατάσταση λογισμικού) είναι η χρήση online μέσω της ιστοσελίδας http://sagecell.sagemath.org/ η οποία μας επιτρέπει να εκτελούμε μια σειρά από εντολές σε έναν server ο οποίος συντηρείται από τους δημιουργού ςτου SAGE. Συνδεθείτε ακολουθώντας την παραπομπή και σώστε μια εντολή πχ
plot(sin(x^2),x,0,2*pi)

Click http://sagecell.sagemath.org/ link to open resource.