ΜΠΟΡΩ! Βιοστατιστική

Τι πιστεύεις ότι μπορείς από όσα πρέπει στη Βιοστατιστική;

Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο ΑΝΩΝΥΜΑ.

Θα δεις αμέσως τα αποτελέσματα. Τα οριστικά θα σου γνωστοποιηθούν όταν απαντήσουν όλοι οι συνάδελφοί σου.