Προγραμματίζοντας σε easy logo

12ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου