Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής (ΔΕΠΠΣ)

Click http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ link to open resource.