ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Εφαρμογές του Δεύτερου νόμου


Εφαρμογές του Δεύτερου νόμου:

(α) Προσομοίωση με Java της μηχανής του Atwood