διαφορετικά θα απαιτούνταν τόσα αντικείμενα π.χ. π

Δεν βρέθηκε το "διαφορετικά θα απαιτούνταν τόσα αντικείμενα π.χ. π"