Καθηγητής, Φυσικό Τμήμα, Πάν/μιο Ιωαννίνων
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Κοσμολογία, Θεωρία Πεδίου.

Δημοσιεύσεις
Αναφορές