Τζένη Παγγέ, 

Καθηγήτρια
Διευθύντρια Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση, ΠΤΝ, 
τηλ: 26510-05795, 26510-05778
fax:
26510-05816