Φιλόλογος Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Διπλωματούχος Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Επιπέδου 5

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Καθηγητής Αγγλικών (Michigan Proficiency & Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ 30 ECTS μονάδων)

8ο Εξάμηνο στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά C2, Ιαπωνικά Ν5.

Πληροφορική

·         Ηλεκτροτεχνία, Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Ψηφιακά ηλεκτρονικά, Λειτουργικά Συστήματα, Επικοινωνίες Δεδομένων, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Προγραμματισμός Η/Υ (HTML, C, Java), Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ, Κατασκευή Ιστοσελίδων με Wordpress και Joomla

·         ECDL Ενότητες: Windows, Word, Excel, Internet Explorer και Outlook

·         ACTA Ενότητες: Windows, Word, Excel, Internet Explorer - Outlook,
Powerpoint, Access

·         Λειτουργικό σύστημα: Linux (Knoppix και Ubuntu)

·         SPSS

·         Adobe Photoshop

·         Sony Vegas Pro

·         Audacity

·         Movie maker

·         RPG Maker

·         Tyrano Builder

·         Construct 2

·         Muse Score

·         Total Commander

·         XAMPP

·         Multisim

·         Arduino

·         CMapTools

·         WordPress

·         Joomla

·         C Free 5

          Emu8086


Λεπτομέρειες χρήστη

Λεπτομέρειες μαθήματος

Διάφορα

Συνδέσεις

  • Τελευταία πρόσβαση στον ιστότοπο
    Τρίτη, 16 Ιούλιος 2019, 11:54 πμ  (6 ημέρες 10 ώρες)