Φιλόλογος Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Σπουδαστής Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο ΔΙΕΚ

Φοιτητής στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά C2, Ιαπωνικά Ν5.

Πληροφορική ECDL Base, Γλώσσες Προγραμματισμού: HTML, Assembly 8086, C, Java. Sony Vegas, Adobe Photoshop.