Στο δεύτερο εξάμηνο συνεχίζουμε με την ορολογία της ζωγραφικής, συγκεκριμένα με τα ακρυλικά, την εγκαυστική και την νωπογραφία. Επίσης διδάσκεται ορολογία γλυπτικής όσον αφορά τα είδη της (εξώγλυφο, ανάγλυφο και εσώγλυφο) και τις τεχνικές της και τέλος εξετάζουμε και εισαγωγικούς όρους στην φωτογραφία γενικά, στην ψηφιακή φωτογραφία και το φωτομοντάζ.