Στο εργαστήριο ο φοιτητής διδάσκεται τα σχετικά με την έννοια και την πρακτική της τέχνης. Το εργαστήριο του πέρα από τις τεχνικές γνώσεις του διαμορφώνει θέσεις και αντιλήψεις για την τέχνη, με στόχο την σφαιρική κατανόηση του πολύπλευρου και πολύπλοκου αυτού πεδίου.  Τα μαθήματα περιλαμβάνουν πρακτική, θεωρία και υλοποίηση εργασιών εικαστικού και θεωρητικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου γίνονται διαλέξεις πάνω στα ζητούμενα θέματα και  παρουσιάσεις/αναλύσεις έργων καλλιτεχνών.

Επίσης το μάθημα ανοίγεται στη χρήση των  νέων μέσων και της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με παραδοσιακές εικαστικές πρακτικές, καθώς και νέων μεθόδων προσέγγισης και επεξεργασίας της πληροφορίας και της φόρμας. Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα μέσα μεταλλάσσουν την παραδοσιακή υπόσταση και υπόβαθρο της εικόνας και εξελίσσουν τη σχέση θεατή-έργου ανοίγοντας νέες οπτικές και νέους δρόμους επικοινωνίας.