1. Τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα: η ελληνική ακαδημία.
 2.  Οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα από το 1919 και μέχρι το 1945. Η εισαγωγή της μοντέρνας ζωγραφικής στην Ελλάδα.
 3. Η αναζήτηση για τη μοντέρνα τέχνη και την “παράδοση” στην Ελλάδα.
 4. Η μεσοπολεμική εικαστική παραγωγή στην Ελλάδα. Πολιτική και τέχνη στο μεσοπόλεμο: το κόμμα των Φιλελευθέρων και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου.
 5. Η "γενιά του '30".
 6. Η Ελλάδα μετά το 1949. Οι δεσπόζουσες εικαστικές τάσεις στη ζωγραφική και τη γλυπτική τις πρώτες δύο μεταπολεμικές δεκαετίες.
 7. Η αφηρημένη τέχνη στην Ελλάδα.
 8. Θεσμοί και εκθεσιακές πολιτικές στην Ελλάδα μετά το 1949 και μέχρι το 1975. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Αθήνα.
 9. Μετά τη μεταπολίτευση: οι νέες ιδεολογικές κατευθύνσεις, νέες εικαστικές και εκθεσιακές πρακτικές.
 10. Η τέχνη στην Ελλάδα πέρα από τα συμβατικά μέσα.
 11. Οι θεσμοί της τέχνης στην Ελλάδα μετά το 1990..
 12. Εκπαιδευτική εκδρομή