Τα μαθήματα περιλαμβάνουν πρακτική, θεωρία και υλοποίηση εργασιών που συνοδεύεται από σχετική θεωρητική έρευνα.

 Οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν ένα σύντομο βίντεο (διάρκειας 1-3 λεπτά) που εστιάζει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων του μέσου και σε ζητήματα άρθρωσης και σύνταξης της οπτικοακουστικής γλώσσας.

 Υπάρχει παρακολούθηση και συνεργασία στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών προτάσεων των φοιτητών, ζητείται ένα συνοδευτικό κείμενο περιγραφής του έργου.

 Οι συζητήσεις αναφορικά με την εξέλιξη των φάσεων και με την κριτική του παραγόμενου έργου γίνονται παρουσία όλων των φοιτητών.