Τα μαθήματα περιλαμβάνουν την θεωρητική και πρακτική υποστήριξη των σπουδαστών προκειμένου να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του τελικού έργου του εξαμήνου. Σε κάθε μάθημα παρουσιάζονται θεωρητικές ενότητες καθώς και επιλεγμένες τεχνικές σχεδιασμού και εικονογράφησης πάνω σε λογισμικό ηλεκτρονικής σχεδίασης  με σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης του σπουδαστή, συνδυάζοντας τη νέα και την ήδη κεκτημένη γνώση.

Αναλυτικά  τις θεματικές ενότητες αποτελούν:

1.Καλλιτεχνικό βιβλίο

Το  βιβλίο ως πραγματικότητα, ως χωρική και χρονική αλληλουχία. Σημαντικά έργα καλλιτεχνών. 

2.Οπτική γλώσσα

Κυριολεκτική και εννοιολογική εικονογραφία. Διαφορετικές γλώσσες σχεδιασμού ανάλογα με το πλαίσιο. Οι ρίζες αυτών και αναφορές στα ανάλογα κινήματα του παρελθόντος.

3.Σημειολογία

Η γλώσσα των σημείων. Η αποκωδικοποίηση των επιπέδων νοήματος σε μια εικόνα.

4.Σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της αφίσας Ι:

Αrts and crafts. Plakatstill

5. Σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της αφίσας ΙΙ:

Object poster, αφίσα και προπαγάνδα, Art deco, Swiss International Style

6. Σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της αφίσας ΙΙΙ:

Μεταμοντερνισμός

7. Τυπογραφία: 
Σύντομη αναδρομή στον ρόλο της τυπογραφίας στα avant-garde κινήματα. Η ανατομία των γραμμάτων. Οι διαφορετικοί ρόλοι των λέξεων.Τα γράμματα ως σύμβολα.

8.  Αλληλοεπιδράσεις οπτικών στοιχείων:  

Παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη δημουργία ιεραρχίας σε μία σύνθεση. Δημιουργία αντίθεσης.

Επιπλέον παρουσιάζονται ενότητες πάνω σε λογισμικό σχεδίασης με κύριο εργαλείο το Adobe Illustrator. Οι σπουδαστές εφαρμόζουν επιλεγμένα εργαλεία και τεχνικές εικονογράφησης σε δικό τους σχέδιο το οποίο έχει γίνει στο χέρι και στη συνέχεια έχει  ψηφιοποιηθεί. Σε κάθε μάθημα η εικονογράφηση του σχεδίου εμπλουτίζεται με νέες τεχνικές εφαρμόζοντας διαφορετικά εργαλεία.