Τα μαθήματα περιλαμβάνουν την θεωρητική και πρακτική υποστήριξη των σπουδαστών προκειμένου να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του τελικού  έργου του εξαμήνου. Σε κάθε μάθημα παρουσιάζονται θεωρητικές ενότητες και επιλεγμένες τεχνικές σχεδιασμού πάνω σε λογισμικό ηλεκτρονικής σχεδίασης, με σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης του σπουδαστή.