Το μάθημα αναπτύσσεται σε δύο ενότητες όπου εξετάζονται ζητήματα αναπαράστασης της φιγούρας και του χώρου αλλά και των εννοιολογικών προεκτάσεων αυτών όπως προκύπτουν μέσα από τις αναφορές και πρακτικές του ύστερου μοντερνισμού αλλά και της σύγχρονης εικαστικής παραγωγής.