Χειμερινό πρόγραμμα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. (Οκτώβριος-Μάιος)

·   Πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές Εrasmus, LdV, υποτρόφους του ελληνικού κράτους και σε αλλοδαπούς (σπουδαστές με δίδακτρα) που διαμένουν στην Ελλάδα για τους οποίους η πιστοποίηση της ελληνομάθειας αποτελεί απαραίτητο προσόν και βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

·   Οι σπουδαστές υποβάλλουν έντυπο αίτησης συμμετοχής στη γραμματεία του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Υποψηφιότητες συμμετοχής πέραν της ημερομηνίας έναρξης, εξετάζονται κατά περίπτωση.

·   Το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας καλύπτει όλα τα επίπεδα: αρχαρίων, μεσαίων, προχωρημένων.

·   Ώρες διδασκαλίας: 9.00-12.00, 3 ώρες/ημέρα, 15/εβδομάδα, 60/μήνα, σύνολο διδακτικών ωρών ~410.

·   Η υλοποίηση διαλέξεων, τα μαθήματα παραδοσιακού χορού και οι εκπαιδευτικές εκδρομές οργανώνονται με βάση τη δυνατότητα συμμετοχής των σπουδαστών σε αυτά.

·   Παρέχονται βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών για κάθε νόμιμη χρήση.

·   Η φοίτηση των σπουδαστών Erasmus στο πρόγραμμα κατοχυρώνεται με ECTS.

·   Εαρινό τμήμα για αρχάριους υλοποιείται από Φεβρουάριο έως Μάιο.