·   Ταχύρρυθμο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές Εrasmus, LdV, υποτρόφους του ελληνικού κράτους, αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (σπουδαστές με δίδακτρα).

·   Οι σπουδαστές υποβάλλουν έντυπο αίτησης συμμετοχής στη γραμματεία του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. το αργότερο 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος (έως 10 Ιουνίου).

·   Το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας καλύπτει όλα τα επίπεδα: αρχαρίων, μεσαίων, προχωρημένων.

·   Ώρες διδασκαλίας: 9.00-12.30, 4 ώρες/ημέρα, 20/εβδομάδα, 80/μήνα, διδακτικές ώρες στο σύνολο του προγράμματος ~80.

·   Οι σπουδαστές συμμετέχουν στα μαθήματα, τις διαλέξεις, τα μαθήματα παραδοσιακού χορού, τις εκπαιδευτικές εκδρομές, παραδοσιακά πανηγύρια και λοιπές δραστηριότητες.

·   Παρέχονται βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών για κάθε νόμιμη χρήση.

·   Η φοίτηση των σπουδαστών Εrasmus στο πρόγραμμα κατοχυρώνεται με ECTS.