·   Πάγιο πρόγραμμα με βάση το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του UniversityofWashington.Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2002 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Washington.

·   Το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας καλύπτει το επίπεδο αρχαρίων.

·   Ώρες διδασκαλίας 9.00-11.00, 2 ώρες/ημέρα (με εξαίρεση την Παρασκευή, ημέρα ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής), 8/εβδομάδα, 32/μήνα, σύνολο διδακτικών ωρών ~60.

·   Η παρουσία των σπουδαστών στα μαθήματα, τις διαλέξεις, τις εκπαιδευτικές εκδρομές, τα μαθήματα παραδοσιακού χορού (12 ώρες) και σε όλες τις δραστηριότητες, είναι υποχρεωτική.

·   Η φοίτηση των αμερικανών σπουδαστών στο πρόγραμμα κατοχυρώνεται με διδακτικές μονάδες σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.