Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από κρατικούς φορείς μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση προτάσεων.