Βιοτεχνολογία: Όλοι οι συμμετέχοντες

Φίλτρα

Παρουσιάσεις συνεργατών

Φάκελος Φάκελος Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (Interstitial Pulmonary Fibrosis / IPF): ευρήματα από την μοριακή ανάλυση και συσχετισμοί με τον παθογενετικό μηχανισμό της νόσου

Φάκελος Φάκελος Identifying novel therapeutic targets for tumors with dysregulated PI3K/mTOR signaling

Φάκελος Φάκελος Μοριακές Νόσοι (Molecular diseases) - Κυστική Ίνωση (Cystic Fibrosis)

Φάκελος Φάκελος Ερευνητική προσέγγιση διαταραχών του ΚΝΣ - Μοριακή βάση ψυχιατρικών διαταραχών

Φάκελος Φάκελος Πολυπαραγοντικά νοσήματα - Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος (πειραματική προσέγγιση)

Φάκελος Φάκελος Μελέτη των μονοπατιών ενδο- και εξω-κυττάρωσης με τεχνικές μικροσκοπίας

Φάκελος Φάκελος Το δυναμικό γένωμα: μελέτη του φαινομένου της ρετρομετάθεσης & φυσιολογικός ρόλος των ρετροτρανσποζονίων

Φάκελος Φάκελος Activation pathway of Src kinase reveals intermediate states as targets for drug design

Φάκελος Φάκελος Ενδοκρινολογία και μοριακή βιολογία: «Νέες θεραπείες, διαγνωστικοί γρίφοι»

Φάκελος Φάκελος In Vivo Role of the Local Hemodynamic Environment in Coronary Atherosclerosis: Bench-to-Bedside Translation

Φάκελος Φάκελος Διαφοροποίηση εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων προς καρδιαγγειακούς τύπους κυττάρων

Φάκελος Φάκελος Computational Epigenetics: Combinatorial Patterns of Histone Posttranslational Modifications

Μοριακές ασθένειες (2013-2014)

Φάκελος Φάκελος Άγχος και γαστρεντερικός σωλήνας

Φάκελος Φάκελος Αυπνία

Φάκελος Φάκελος ER stress & έλλειψη ύπνου

Φάκελος Φάκελος Primary Chronic Insomnia: Neuroendocrine Regulation, Metabolism of Glucose and Lipids and alterations in HPA, HPT Axes and GnRH hormone

Φάκελος Φάκελος Το Κιρκαδιανό Ρολόι στα κύτταρα & Συνέπειες διαταραχών του

Φάκελος Φάκελος Διατροφή και Καρδιαγγειακά

Φάκελος Φάκελος Φαγητό και διάθεση

Φάκελος Φάκελος Stress and cardiovascular disease

Φάκελος Φάκελος Περιφερικά ρολόγια και ρολόι στο δωδεκαδάκτυλο

Φάκελος Φάκελος Φαγητό και κατάθλιψη

Φάκελος Φάκελος Διατροφή και Παθήσεις του Γαστρεντερικού

Φάκελος Φάκελος Ο ύπνος

Φάκελος Φάκελος Ύπνος και όνειρα

Φάκελος Φάκελος Το άγχος

Φάκελος Φάκελος Κιρκαδιανός ρυθμός και κυτταρικός κύκλος

Φάκελος Φάκελος Stress και Κατάθλιψη

Φάκελος Φάκελος Η ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt προωθεί τη νευρωνική διαφοροποίηση του γλοιοβλαστώματος

Φάκελος Φάκελος Ο eIF4EBP3L ελέγχει την TORC1 στην εξαρτώμενη από τη δραστηριότητα μυϊκή ανάπτυξη ρυθμίζοντας ειδικώς την έναρξη της μετάφρασης του Mef2ca

Φάκελος Φάκελος Γλυκόλυση εντός του κυστιδίου παρέχει ενέργεια on-board για ταχεία αξονική μεταφορά

Φάκελος Φάκελος Κιρκαδιανά μοτίβα γονιδιακής έκφρασης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και διακοπή τους στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή

Φάκελος Φάκελος Χρόνια Έκθεση στη Κορτικοστερόνη & η Μνήμη του Φόβου

Φάκελος Φάκελος DEspR: Ένα παράδειγμα στοχευμένης θεραπείας για τον καρκίνο

Φάκελος Φάκελος Η διακοπή του κιρκαδιανού ρυθμού οδηγεί στην αντίσταση στην ινσουλίνη και στην παχυσαρκία

Φάκελος Φάκελος Integrative Network Analysis Unveils Convergent Molecular Pathways in Parkinson’s Disease and Diabetes

Φάκελος Φάκελος Αργοί και Γρήγοροι Γάμμα Ρυθμοί Συντονίζουν Διαφορετικούς Τρόπους Χωρικής Ταξινόμησης στα Κύτταρα του Ιππόκαμπου

Φάκελος Φάκελος Memory recall and modifications by activating neurons with elevated CREB

Φάκελος Φάκελος CQ και Β19V

Φάκελος Φάκελος Υποδοχείς GPCR : Το κλειδί στα Φάρμακα του Μέλλοντος

Φάκελος Φάκελος GPR17 Yποδοχείς - Μελλοντική Θεραπεία για Ασθένειες του ΚΝΣ

Φάκελος Φάκελος HPRT-Deficiency Dysregulates cAMP-PKA Signaling and Phosphodiesterase 10A Expression: Mechanistic Insight and Potential Target for Lesch-Nyhan Disease?

Φάκελος Φάκελος Περιλήψεις εργασιών

Βιοτεχνολογία 2012-2013

Φάκελος Φάκελος Regulation of Daily Locomotor Activity and Sleep by Hypothalamic EGF Receptor Signalling

Φάκελος Φάκελος Εξατομικευμένη Ιατρική

Φάκελος Φάκελος Structural and functional diversity generated by alternative mRNA splicing

Φάκελος Φάκελος Βία και επιθετικότητα, μια μοριακή προσέγγιση

Φάκελος Φάκελος Πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος και εξέλιξη

Φάκελος Φάκελος Το μονοπάτι του RNAi

Φάκελος Φάκελος Stress and immune system

Φάκελος Φάκελος Διηθητικά κυτταροτοξικα Τ-λεμφοκύτταρα στοχεύουν συμπαγείς όγκους ‘συγκρατούμενα’ από υπεραντιγονική χιμαιρική πρωτεΐνη

Φάκελος Φάκελος Νευρικό και ανοσοποιητικό σύστημα

Φάκελος Φάκελος Superantigens (Sags) ή Υπεραντιγόνα

Φάκελος Φάκελος Τοπικός ύπνος σε ξύπνιους αρουραίους

Φάκελος Φάκελος Efficient tumour formation by single human melanoma cells

Φάκελος Φάκελος Η επίδραση αντιοξειδωτικών και ογκογονιδίων στο μεταβολισμό κυττάρων που έχουν αποκολληθεί από τη βασική μεμβράνη - σωτηρία από τη μοίρα «ANOIKIS»

Φάκελος Φάκελος Γήρανση και επιγενετική

Φάκελος Φάκελος The Serious Search for an Anti-Aging Pill

Φάκελος Φάκελος Brain to Plasma Amyloid-β Efflux: a Measure of Brain Amyloid Burden in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease

Φάκελος Φάκελος Placebo and Opioid Analgesia-imaging a Shared Neuronal Network

Φάκελος Φάκελος Ανθρώπινο Γονιδίωμα

Φάκελος Φάκελος Ενεργοποίηση και εντόπιση των Ras-like GTPases

Φάκελος Φάκελος Chromatin remodeling by RNA polymerase

Φάκελος Φάκελος Cell to cell fusion

Φάκελος Φάκελος HIF-1α and p53: the ODD couple?

Φάκελος Φάκελος Regulation of mRNA translation by protein folding in the endoplasmic reticulum

Φάκελος Φάκελος Central control of fever and female body temperature by RANKL/RANK

Φάκελος Φάκελος Ο ρόλος της Caveolin-1 στη σύνδεση με τη Desmoglein-2 και τη δυναμική των δεσμοσωμάτων

Φάκελος Φάκελος Επιδερμική ηλεκτρονική

Φάκελος Φάκελος The Connectome of a Decision-Making Neural Network

Φάκελος Φάκελος To κρυπτόχρωμα είναι ένας αισθητήρας μπλε φωτός που ρυθμίζει τη συχνότητα διέγερσης των νευρώνων

Φάκελος Φάκελος H διαμεσολαβούμενη απo microrna υπερρύθμιση της συνδεδεμένης με ιντεγκρίνη κινάσης προωθεί την εξέλιξη του καρκίνου που επάγεται απο Src

Φάκελος Φάκελος Ο Γευσιτοπικός χάρτης των γευστικών ποιοτήτων στον εγκέφαλο των θηλαστικών

Φάκελος Φάκελος Αμφίδρομος έλεγχος της κοινωνικής ιεραρχίας από την αποτελεσματικότητα των νευρωνικών συνάψεων στον μέσο προμετωπιαίο φλοιό

Φάκελος Φάκελος Quantitative Real time PCR

Φάκελος Φάκελος Serca2- Ελεγχόμενη από ιόντα ασβεστίου –ρυθμίζει την κερατινοκυτταρική προσκόλληση και διαφοροποίηση που διαμεσολαβούν μέσω της σφιγγολιπιδιακής διόδου : ένας θεραπευτικός στόχος για την ασθένεια του Darier

Φάκελος Φάκελος Ένας επιλεκτικός ρόλος της ντοπαμίνης στη μάθηση που ωθείται από την επιβράβευση

Βιοτεχνολογία 2011-2012

Φάκελος Φάκελος Bidirectional control of social hierarchy by synaptic efficacy in medial prefrontal cortex

Φάκελος Φάκελος Directed neural differentiation of mouse embryonic stem cells is a sensitive system for the identification of novel hox gene effectors

Φάκελος Φάκελος Aging and gene expression in the primate brain

Φάκελος Φάκελος Η φυσιολογική διάρκεια περιόδου του ανθρώπινου κιρκαδικού ρολογιού in vivo είναι ευθέως ανάλογη με την περίοδο στους ανθρώπινους ινοβλάστες

Φάκελος Φάκελος Η ρύθμιση του νευρωνικού παράγοντα επιβίωσης MEF2D από την Chaperone-Mediated Autophagy

Φάκελος Φάκελος Epidermal Electronics

Φάκελος Φάκελος Ο Γευσιτοπικός χάρτης των γευστικών ποιοτήτων στον εγκέφαλο των θηλαστικών

Φάκελος Φάκελος BRCA1 tumor suppression occurs via heterochromatin-mediated silencing

Φάκελος Φάκελος Μονοκυτταρική ανατομή της μεταγραφικής ανομοιογένειας στους ανθρώπινους όγκους του παχέος εντέρου

Φάκελος Φάκελος Telomerase reactivation reverses tissue degeneration in aged telomerase

Φάκελος Φάκελος Ο ρόλος της Caveolin-1 στη σύνδεση με τη Desmoglein-2 και τη δυναμική των δεσμοσωμάτων

Φάκελος Φάκελος Η α5 υπομονάδα του νικοτινικού υποδοχέα σηματοδότησης στην ηνία, ελέγχει την πρόσληψη της νικοτίνης

Φάκελος Φάκελος Το κιρκάδιο μοριακό ρολόι δημιουργεί ετερογένεια των βλαστικών κυττάρων της επιδερμίδας

Φάκελος Φάκελος A PGC1-α-dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis

Φάκελος Φάκελος Insulin-Like Growth Factors Promote Vasculogenesis in Embryonic Stem Cells

Φάκελος Φάκελος Αμφίδρομος έλεγχος της κοινωνικής ιεραρχίας από την αποτελεσματικότητα των νευρωνικών συνάψεων στον μέσο προμετωπιαίο φλοιό

Φάκελος Φάκελος Ένας επιλεκτικός ρόλος της ντοπαμίνης στη μάθηση που ωθείται από την επιβράβευση

Φάκελος Φάκελος Τα κύτταρα Langerhans διευκολύνουν την βλάβη του DNA στο πλακώδες επιθήλιο με συνέπεια το καρκίνωμα

Φάκελος Φάκελος H γονιδιακή πολυπλοκότητα του πρωτογενούς ανθρώπινου καρκίνου του προστάτη

Φάκελος Φάκελος Η γενετική βάση της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας που οφείλεται σε πρόδρομα Τ λεμφοκύτταρα

Φάκελος Φάκελος Η καταστολή της πρωτεΐνης FOXM1 καθιστά τα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα ευπαθή στον κυτταρικό θάνατο, ο οποίος επιφέρεται από την καταστροφή του DNA

Φάκελος Φάκελος Κιρκάδιοι ρυθμοί στα ανθρώπινα ερυθρά αιμοσφαίρια

Φάκελος Φάκελος Μουσική και συναισθήματα στον εγκέφαλο: θέματα οικειότητας

Φάκελος Φάκελος Mutations causing syndromic autism define an axis of synaptic pathophysiology

Φάκελος Φάκελος Η Cdk5 απαιτείται για τη λειτουργία της μνήμης και την πλαστικότητα του ιπποκάμπου μέσω του σηματοδοτικού μονοπατιού του cAMP

Φάκελος Φάκελος Η διαμεσολαβούμενη απo microrna υπερρύθμιση της συνδεδεμένης με ιντεγκρίνη κινάσης προωθεί την εξέλιξη του καρκίνου που επάγεται απο Src

Φάκελος Φάκελος Endocrine Regulation of Male Fertility by the Skeleton

Φάκελος Φάκελος Το Τ-αντιγόνο του JCV ρυθμίζει μεταβολικές οδούς της γλυκόζης σε καρκινικά κύτταρα εγκεφάλου

Φάκελος Φάκελος To κρυπτόχρωμα είναι ένας αισθητήρας μπλε φωτός που ρυθμίζει το ποσοστό διέγερσης των νευρώνων

Φάκελος Φάκελος Ηλικιακά εξαρτώμενη γονιδιακή έκφραση του εγκεφάλου και ανωμαλίες CNVs στον αυτισμό που υποδηλώνουν την ύπαρξη διαφόρων παθολογικών διεργασιών στον νεαρό έναντι του ώριμου εγκεφάλου

Φάκελος Φάκελος Το ΡΙΝΚ1 επιλεκτικά σταθεροποιεί τα εξασθενημένα μιτοχόνδρια για να ενεργοποιήσει την Παρκίνη(Parkin)

Φάκελος Φάκελος Γενετική ποικιλοχρωμία της αρχιτεκτωνικής των κλώνων και των πολλαπλασιαστικών κυττάρων στη λευχαιμία

Φάκελος Φάκελος Αυξορρύθμιση του microRNA-34a κατά τη διάρκεια των επιληπτικών κρίσεων που προκαλούν το θάνατο των νευρώνων

Φάκελος Φάκελος Serca2- Ελεγχόμενη από ιόντα ασβεστίου –ρυθμίζει την κερατινοκυτταρική προσκόλληση και διαφοροποίηση που διαμεσολαβούν μέσω της σφιγγολιπιδιακής διόδου : ένας θεραπευτικός στόχος για την ασθένεια του Darier

Φάκελος Φάκελος Broca’s Region: Novel Organizational Principles and Multiple Receptor Mapping

Φάκελος Φάκελος Τοπικός ύπνος σε ξύπνιους αρουραίους

Φάκελος Φάκελος Prions are a common mechanism for phenotypic inheritance in wild yeasts

Φάκελος Φάκελος Η επίδραση της μεθοτρεξάτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Φάκελος Φάκελος Ras Stabilization Through Aberrant Activation of Wnt/β-Catenin Signaling Promotes Intestinal Tumorigenesis