Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Eισαγωγή στον προγραμματισμό (1η Εβδομάδα) Αρχείο Εισαγωγή

Εισαγωγή στο μάθημα (pdf)

Αρχείο Εισαγωγή

Εισαγωγή στο μάθημα (ppt)

Αρχείο Εισαγωγή στον προγραμματισμό
Αρχείο Εισαγωγή στον προγραμματισμό

.

Αρχείο Εισαγωγή στην Python
Αρχείο Εισαγωγή στην Python

.

Αρχείο area
Αρχείο area2
Αρχείο staircase
Αρχείο staircase2
2. Λίστες και πλειάδες (2η Εβδομάδα) Αρχείο Λίστες και Πλειάδες
Αρχείο Λίστες και Πλειάδες

.

Αρχείο Αλφαριθμητικά
Αρχείο Αλφαριθμητικά

.

Αρχείο pricelist
3. Λεξικά (3η Εβδομάδα) Αρχείο Λεξικά
Αρχείο Λεξικά

.

Αρχείο addressbook
4. Έλεγχος ροής προγράμματος (4η Εβδομάδα) Αρχείο Διάφορες Λειτουργίες
Αρχείο Διάφορες Λειτουργίες

.

Αρχείο Έλεγχος Ροής
Αρχείο Έλεγχος Ροής

.

Αρχείο Διαγράμματα Ροής - Σημειώσεις
5. Δομές ελέγχου (5η Εβδομάδα) Αρχείο Παραδείγματα Ελέγχου Ροής
Αρχείο Παραδείγματα Ελέγχου Ροής

.

6. Συναρτήσεις (6η Εβδομάδα) Αρχείο Συναρτήσεις
Αρχείο Συναρτήσεις

.

7. Αναδρομικές Συναρτήσεις (7η Εβδομάδα) Αρχείο Αναδρομικές Συναρτήσεις
Αρχείο Αναδρομικές Συναρτήσεις

.

8. Αναζήτηση και Ταξινόμηση (8η Εβδομάδα) Αρχείο Αναζήτηση και Ταξινόμηση
Αρχείο Αναζήτηση και Ταξινόμηση

.

9. Αρχεία (9η Εβδομάδα) Αρχείο Αρχεία
Αρχείο Αρχεία

.

10. Σφάλματα και Εξαιρέσεις (10η Εβδομάδα) Αρχείο Σφάλματα και Εξαιρέσεις
Αρχείο Σφάλματα και Εξαιρέσεις

.

11. Σύνολα (11η Εβδομάδα) Αρχείο Σύνολα
Αρχείο Σύνολα

.

12. Γραφικά Περιβάλλοντα (12η Εβδομάδα) Αρχείο Γραφικά Περιβάλλοντα
Αρχείο Γραφικά Περιβάλλοντα

.

Επαναληπτικές Ασκήσεις (13η Εβδομάδα) Αρχείο Επαναληπτικές Ασκήσεις
Αρχείο Επαναληπτικές Ασκήσεις

.

Εργαστηριακές Ασκήσεις Αρχείο 1ο Εργαστήριο

1ο Εργαστήριο

Αρχείο 2o Εργαστήριο

2o Εργαστήριο

Αρχείο 3o Εργαστήριο

3o Εργαστήριο

Αρχείο grades.py

grades.py

Αρχείο 4ο Εργαστήριο

4ο Εργαστήριο

Αρχείο 5ο Εργαστήριο

5ο Εργαστήριο

Αρχείο wordlist.txt

wordlist.txt

Συγγράμματα Διεύθυνση URL 1. Beginning Python

..

Διεύθυνση URL 2. Python Scripting for Computational Science
Σύνδεσμοι για Python στο Διαδίκτυο Διεύθυνση URL Python Download

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση της Python που επιθυμείτε. Να σημειώσουμε ότι στα εργαστήρια του τμήματος θα χρησιμοποιηθεί η έκδοση 3.1.

Διεύθυνση URL Python Visualizer

Python Visualizer

Διεύθυνση URL 1. http://docs.python.org/release/2.6.6/tutorial/index.html
Διεύθυνση URL 2. https://sites.google.com/site/pythonlessons/
Διεύθυνση URL 3. http://www.tutorialspoint.com/python/index.htm