Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα: η ελληνική ακαδημία. Αρχείο Ανθολόγιο εικόνων

1

2. Οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα από το 1919 και μέχρι το 1945. Η εισαγωγή της μοντέρνας ζωγραφικής στην Ελλάδα. Αρχείο Ανθολόγιο εικόνων

2

3. Η αναζήτηση για τη μοντέρνα τέχνη και την “παράδοση” στην Ελλάδα. Αρχείο Ανθολόγιο εικόνων

3

4. Η μεσοπολεμική εικαστική παραγωγή στην Ελλάδα. Πολιτική και τέχνη στο μεσοπόλεμο: το κόμμα των Φιλελευθέρων και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Αρχείο Ανθολόγιο εικόνων

4

5. Η "γενιά του '30". Αρχείο Ανθολόγιο εικόνων

5

6. Η Ελλάδα μετά το 1949. Οι δεσπόζουσες εικαστικές τάσεις στη ζωγραφική και τη γλυπτική τις πρώτες δύο μεταπολεμικές δεκαετίες. Αρχείο Ανθολόγιο εικόνων

6

7. Η αφηρημένη τέχνη στην Ελλάδα. Αρχείο Ανθολόγιο εικόνων

7

8. Θεσμοί και εκθεσιακές πολιτικές στην Ελλάδα μετά το 1949 και μέχρι το 1975. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Αθήνα. Αρχείο Ανθολόγιο εικόνων

8

9. Μετά τη μεταπολίτευση: οι νέες ιδεολογικές κατευθύνσεις, νέες εικαστικές και εκθεσιακές πρακτικές. Αρχείο Ανθολόγιο εικόνων

9

10. Η τέχνη στην Ελλάδα πέρα από τα συμβατικά μέσα. Αρχείο Ανθολόγιο εικόνων

10

11. Οι θεσμοί της τέχνης στην Ελλάδα μετά το 1980. Διεύθυνση URL Εθνική Πινακοθήκη

11

Διεύθυνση URL Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

11

Διεύθυνση URL Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

11

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αρχείο Άσκηση 1

1

Αρχείο Άσκηση 2

2