Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Χαρακτηριστικό Πολυώνυµο Γινοµένου Πινάκων Αρχείο σημειώσεις

Χαρακτηριστικό Πολυώνυµο  Γινοµένου Πινάκων

2 - Τριγωνοποίηση Αρχείο σημειώσεις

Τριγωνοποίηση

3 - Το Θεώρηµα των Cayley-Hamilton Αρχείο σημειώσεις

Το Θεώρηµα  των Cayley-Hamilton

4 - Ελάχιστο Πολυώνυµο Αρχείο σημειώσεις

Ελάχιστο  Πολυώνυµο

5 - Κανονική Μορφή Fitting Αρχείο σημειώσεις

Κανονική Μορφή  Fitting

6 - Ταυτόχρονη ∆ιαγωνοποίηση Αρχείο σημειώσεις

Ταυτόχρονη  ∆ιαγωνοποίηση

7 - Η Κανονική Μορφή Jordan - I Αρχείο σημειώσεις

Η Κανονική Μορφή  Jordan  - I

8 - Εφαρµογές της Κανονικής Μορφής Jordan Αρχείο σημειώσεις

Εφαρµογές της Κανονικής Μορφής  Jordan

9 - Η Κανονική Μορφή Jordan - II Αρχείο σημειώσεις

Η Κανονική Μορφή  Jordan  - II

10 - Σταθµητοί Χώροι και Ευκλείδειοι Χώροι Αρχείο σημειώσεις

Σταθµητοί Χώροι και  Ευκλείδειοι Χώροι

11 - Η Ορίζουσα Gram και οι Εφαρµογές της Αρχείο σημειώσεις

Η Ορίζουσα Gram και  οι Εφαρµογές της

12 - Ισοµετρίες Αρχείο σημειώσεις

Ισοµετρίες

13 - Παραγοντοποιήσεις Πινάκων και Γραµµικών Απεικονίσεων Αρχείο σημειώσεις

Παραγοντοποιήσεις Πινάκων  και  Γραµµικών Απεικονίσεων

Ασκήσεις Αρχείο 1o Φυλλάδιο Ασκήσεων

1o Φυλλάδιο Ασκήσεων   

Αρχείο 2o Φυλλάδιο Ασκήσεων

2o Φυλλάδιο Ασκήσεων

Αρχείο 3o Φυλλάδιο Ασκήσεων

3o Φυλλάδιο Ασκήσεων