Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Δράση Ομάδας επί ενός Συνόλου Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις 1

2 - Θεωρία Sylow Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις 2

3 - Ευθέα Γινόμενα Ομάδων Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

4 - Το Θεώρημα Jordan–Hölder Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις 3

5 - Επιλύσιμες Ομάδες Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις 4

6 - Επεκτάσεις Ομάδων Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

Ασκήσεις Αρχείο Προκαταρκτικές Ασκήσεις από τη Θεωρία Ομάδων - Διεδρικές Ομάδες

Προκαταρκτικές Ασκήσεις από τη Θεωρία Ομάδων - Διεδρικές Ομάδες

Αρχείο Προκαταρκτικές Ασκήσεις για τη δράση τής συζυγίας. Δράση Ομάδας. Θεώρημα Burnside. Λύση τής 2.2

Προκαταρκτικές Ασκήσεις για τη δράση τής συζυγίας. Δράση Ομάδας. Θεώρημα Burnside.  Λύση τής 2.2

Αρχείο Κλάσεις Συζυγίας κ.λπ. Διόρθωση στην Άσκηση 7β. Λύση τής 3.4.

Κλάσεις Συζυγίας κ.λπ. Διόρθωση στην Άσκηση 7β. Λύση τής 3.4. 

Αρχείο Ασκήσεις στα Θεωρήματα Sylow. Οι ασκήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες όσο φαίνονται. Μπορείτε να τις λύσετε! Λύση τής 4.3.

Ασκήσεις στα Θεωρήματα Sylow. Οι ασκήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες όσο φαίνονται. Μπορείτε να τις λύσετε!  Λύση τής 4.3.

Αρχείο Ευθέα Γινόμενα Ομάδων, Θεώρημα Jordan Hoelder, Συνθετικές και Κυρίαρχες Σειρές, Επιλύσιμες Ομάδες. Ανάρτηση εκ νέου των ασκήσεων ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Ευθέα Γινόμενα Ομάδων, Θεώρημα Jordan Hoelder, Συνθετικές και Κυρίαρχες Σειρές, Επιλύσιμες Ομάδες. Ανάρτηση εκ νέου των ασκήσεων ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ