Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Kινηματογράφος - Aληθοφάνεια - Pεαλισμός Διεύθυνση URL The Beginning of the Cinema – (1877 – 1896) – The early days, from Muybridge to Lumiere - Silent era

-

Διεύθυνση URL A Concise History of the Origins of Cinema

-

Διεύθυνση URL Lumiere Brothers' First Films

-

Διεύθυνση URL Le bruit de la bobine

 -

Διεύθυνση URL The History of Sound at the Movies

-

Διεύθυνση URL Le premier film de l'histoire du Cinema en 1895

-

2. Ο κινηματογράφος ως θέαμα της αστικής εποχής Διεύθυνση URL Hollywood - The Pioneers

-

Διεύθυνση URL Paul Merton's Birth of Hollywood Episode 1

-

Διεύθυνση URL Paul Merton's Birth of Hollywood Episode 2

-

Διεύθυνση URL The History of Hollywood Censorship and the Ratings System

-

Διεύθυνση URL The Hays Code

-

3. Kινηματογραφικές ταινίες και ιστορική πραγματικότητα Διεύθυνση URL Histoire du Cinéma en 15 minutes / Story of Cinéma in 15 minutes

-

Διεύθυνση URL L'histoire du cinéma muet

-

Αρχείο H. Salmi, Film as Historical Narrative

-

4. Κινηματογράφος και τέλεση - Το κοινό στον κινηματογράφο Διεύθυνση URL Participations: International Journal of Audience Research

-

Διεύθυνση URL Reception Theory

-

5. Κινηματογράφος και πόλεις Αρχείο Σταυρίδης, Σ., Ο κινηματογράφος και η ρυθμική της πόλης

-

Διεύθυνση URL W. Ruttmann, Berlin: Symphony of a Great City (Berlin: Die Sinfonie der Großstadt)

-

Διεύθυνση URL Cities in cinema: from the Third Man to the home of Hollywood

-

Διεύθυνση URL The Cinematic City: The City and Architecture in Motion Pictures

-

Διεύθυνση URL Los Angeles: The City in Cinema

-

6. Tα φιλμικά είδη - Mοντέλα δομής Διεύθυνση URL An Introduction to Genre Theory

-

Αρχείο S. Neale, Questions of Genre

-

Διεύθυνση URL Introduction to Film Genres.mov

-

Διεύθυνση URL Film Genre introduction

-

7. Η κατηγορία του ρεαλιστικού μοντέλου Διεύθυνση URL The Great Train Robbery, E. Porter (1903)

-

Διεύθυνση URL Fantomas, Louis Feuillade - 1913

-

Διεύθυνση URL How to watch FANTÔMAS, and why

-

Διεύθυνση URL "Les Vampires", Louis Feuillade 1915

-

Διεύθυνση URL PEARL WHITE. The Iron Claw. Chapter 7 / Part 1. 1916 Chapter Serial Silent Film

-

Διεύθυνση URL Silent Movie Serial - Woman In Grey

-

Διεύθυνση URL Riders of the Purple Sage 1925 Tom Mix

-

Αρχείο L. Nagib, World Cinema and the Ethics of Real

-

Αρχείο T. McKibbin, Cinema Realism

-

8. To μπουρλέσκ Διεύθυνση URL Mack Sennett's silent movies, 1914

-

Διεύθυνση URL Charlie Chaplin, The Immigrant" (1917)

-

Διεύθυνση URL Max Linder, The Three Must-Get-There's, (1922) parody of "The Three Musqeteers"

-

Διεύθυνση URL Harold Lloyd's silent movies

-

Διεύθυνση URL Buster Keaton, The General (1926)

-

Διεύθυνση URL Charlie chaplin, The Circus (1928)

-

9. Φανταστικό και θαυμαστό Διεύθυνση URL Georges Méliès' best silent films

-

Διεύθυνση URL Georges Méliès, Le Voyage dans la lune (1902)

-

Διεύθυνση URL GERMAN EXPRESSIONIST CINEMA

-

Διεύθυνση URL Pre 1920 Silent Sci Fi

-

Διεύθυνση URL Film Genre - The Musical

-

Διεύθυνση URL PEPLUM Movies

-

Αρχείο S. Sanders (ed.), The Philosophy of Science Fiction Film

-

Αρχείο C. Mora, The Image of Ancient Rome in the Cinema

-

10. Κινηματογράφος και τέχνη Διεύθυνση URL Films as Art: Can Films be Artworks?

-

Διεύθυνση URL Robert Stam, Film Theory

-

Αρχείο R. Arnheim, Film as Art

-

Διεύθυνση URL David Bordwell, Film as art

-

Διεύθυνση URL The Origins of Auteur Theory

-

Διεύθυνση URL Truffaut on the Auteur Theory

-

Διεύθυνση URL Jean-Luc Godard. Exclusive Interview with the Legend (Part 2) Cannes 2014 -

-

Αρχείο J. Prinz, W h e n i s F i l m A r t ?

-