Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Σταδιακές αντιδράσεις Αρχείο σημειώσεις

α

2 - Αλυσωτές αντιδράσεις Αρχείο σημειώσεις

α

3 - Μέθοδοι χαρακτηρισμού σε διάλυμα Αρχείο σημειώσεις

α

4 - Θερμικές μεταπτώσεις πολυμερών Αρχείο σημειώσεις

α

5 - Μηχανικές ιδιότητες πολυμερών Αρχείο σημειώσεις

α

6 - Ταυτοποίηση πολυμερών με απλές μεθόδους Αρχείο σημειώσεις

α

Ασκήσεις Αρχείο Ασκήσεις

Ασκήσεις

Αρχείο Ασκήσεις

Ασκήσεις