Θέμα Όνομα Περιγραφή
1 - Δακτύλιοι, Ακέραιες Περιοχές, Σώματα Αρχείο σημειώσεις

Δακτύλιοι, Ακέραιες Περιοχές, Σώματα

2 - Ο Δακτύλιος Πολυωνύμων μιας Μεταβλητής Αρχείο σημειώσεις

Ο Δακτύλιος Πολυωνύμων μιας Μεταβλητής

3 - Ιδεώδη και Περιοχές κυρίων Ιδεωδών Αρχείο σημειώσεις

Ιδεώδη και Περιοχές κυρίων Ιδεωδών

4 - Ομομορφισμοί και Πηλικοδάκτυλιοι Αρχείο σημειώσεις

Ομομορφισμοί και Πηλικοδάκτυλιοι

5 - Πρώτα και μεγιστοτικά Ιδεώδη Αρχείο σημειώσεις

Πρώτα και μεγιστοτικά Ιδεώδη

Ασκήσεις Αρχείο Ασκήσεις 1

Ιδεώδη παραγόμενα από σύνολα. Το πρώτο υπόσωμα ενός σώματος. Παρακαλώ να προσπαθείτε να λύνετε τις Ασκήσεις. 

Αρχείο Ασκήσεις 2

Γενικές Ασκήσεις που οδηγούν στην κατανόηση των Π.Κ.Ι. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις Ασκ. 6 και 8. Δείτε τη διόρθωση στην Άσκηση 2δ στο Φυλλάδιο 2_Galois_25_02

Αρχείο Ασκήσεις 3

Eύκολες ασκήσεις που αναφέρονται κυρίως στον προσδιορισμό αναγώγων πολυωνύμων.