Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Ρομαντισμός και Ακαδημαϊκός Κλασικισμός (Romantics Delacroix Ingres Revolution Academy) Αρχείο Διαφάνειες

1

Αρχείο Μοντέρνα Τέχνη και Μοντερνισμός

1

2. Η Φυσιοκρατία στην Αγγλία και Ευρωπαϊκός Νατουραλισμός (Turner, Constable) Αρχείο Διαφάνειες

2

3. Γαλλικός Ρεαλισμός (Courbet French Realism) Αρχείο Διαφάνειες

3

Αρχείο Ρεαλισμός και Προραφαηλητισμός

3

4. Γαλλικός Κοινωνικός Ρεαλισμός (French Social Realism) Αρχείο Διαφάνειες

4

5. Κοινωνικός Ρεαλισμός, Προ-ραφαηλιτισμός, Arts and Crafts Αρχείο Διαφάνειες

5

6. Μανέτ, Ιμπρεσιονισμός (Manet, Impressionism) Αρχείο Διαφάνειες

6

7. Δημοσίευση Ιμπρεσιονισμού, Νεοιμπρεσιονισμός (Post Impressionism, Neo-impressionism) Αρχείο Διαφάνειες

7

Αρχείο Μετα-Ιμπρεσιονισμός και Σερά

7

Αρχείο Νεο-ιμπρεσιονιστές και η Επιστήμη του Χρώματος

7

8. Σεζάν, Βαν Γκόγκ, Πρώιμος Εξπρεσιονισμός, (Cezanne, Van Gogh Early Expressionism) Αρχείο Διαφάνειες

8

Αρχείο Βαν Γκόγκ και Πρωτο-εξπρεσιονισμός

8

9. Συμβολισμός (Symbolism) Αρχείο Διαφάνειες

9

Αρχείο Συμβολισμός, Γκωγκέν και Πριμιτιβισμός

9