Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Παρατηρησιακή Αστροφυσική

-

2. Επίδραση της ατμόσφαιρας Αρχείο Εικόνες

-

3. Θεωρία ανοιγμάτων Αρχείο Εικόνες

-

4. Τηλεσκόπια Αρχείο Οπτικά τηλεσκόπια

-

Αρχείο Very Large Telescope

-

Αρχείο European Extermely Large Telescope

-

Αρχείο Ραδιοτηλεσκόπια

-

Αρχείο Το Σιβηριανό Ηλιακό Ραδιοτηλεσκόπιο (SSRT

-

Αρχείο Low Frequency Array (LOFAR) & Square Kilometer Array (SKA)

-

Αρχείο Τηλεσκόπια έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα

-

5. Ανίχνευση της ακτινοβολίας Αρχείο Εικόνες

-

6. Φασματική ανάλυση της ακτινοβολίας Αρχείο Εικόνες

-

7. Μέτρηση της πόλωσης της ακτινοβολίας Αρχείο Εικόνες

-

8. Ανίχνευση άλλων φορέων πληροφορίας Αρχείο Εικόνες

-

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 2015-2016 Αρχείο Διαφάνειες 2015-2016