Θέμα Όνομα Περιγραφή
Σελίδα Διάγραμμα Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό δίνονται γενικές κατευθύνσεις για την χρήση ΤΠΕ σε δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο.

Οι φοιτητές/τριες κατά την διάρκεια του εξεαμήνου θα ενημερωθούν για τις δραστηριότητες αυτές και θα κάνουν ή θα προτείνουν πρακτικές εφαρμογές τους.

Αναλυτική παρουσίαση του μαθήματος γίνεται ανά ενότητα.
1. Τεχνολογία και εκπαίδευση Αρχείο Σημειώσεις Τechnology in preschool education 1

3

Διεύθυνση URL Recognizing the potential of ICT in early childhood education

Παρουσίαση έρευνας από την https://unesdoc.unesco.org/home

2. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Επαυξημένη πραγματικότητα Διεύθυνση URL επαυξημένη πραγματικότητα

επαυξημενη πραγματικότητα

Διεύθυνση URL χρηση ΤΠΕ για χορούς

αρθρο με αναφορά στην χρήση των ΤΠΕ για χορούς 

Αρχείο Σημειώσεις Greek dance

2

Αρχείο Σημειώσεις Chinese dances

1

3. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Οι τροφές Διεύθυνση URL Η χρήση των ΤΠΕ για την παραγωγή τροφών
Διεύθυνση URL εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

δραστηριότητες με εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

4. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Ζωγραφίζω το χώρο μου Διεύθυνση URL Ζωγραφίζω το δωμάτιό μου

διαδικτυακά εργαλεία ΤΠΕ για τη σχεδίαση του χώρου 

Διεύθυνση URL σχεδιασμός χώρου

Γίνεται χρήση του προγράμματος για να σχεδιάσουν οι νηπιαγωγοί ελευθερα το χώρο που θα επιλέξουν

5. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: τα συναισθήματα Διεύθυνση URL παρουσίαση εικόνων με συναισθήματα

παρουσιάζονται εργασίες από νηπιαγωγείο με θέμα τα συναισθήματα και με παράλληλη χρήση υπολογιστή

Διεύθυνση URL συναισθηματική ανάπτυξη στο νηπιαγωγείο

παρουσιιάζεται εργασία με ανάλογο θέμα 

6. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Ιστορίες - παραμύθια Αρχείο Σημειώσεις Stories 1

1

Αρχείο Σημειώσεις Stories 2

2

Αρχείο Σημειώσεις Stories 3

3

Αρχείο Σημειώσεις Stories 4

4

Διεύθυνση URL ψηφιακή αφήγηση


Παρουσιάζεται εδώ η εργασία μιας φοιτήτριας με χρήση ψηφιακής αφήγησης

7. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Ζωγραφική Αρχείο Σημειώσεις Painting 1

1

Διεύθυνση URL ΤΠΕ για διδασκαλία εικαστικών

"Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών για την εκπαίδευση φοιτητριών/-ών παιδαγωγικών τμημάτων" , Παρουσίαση δημοσιευμένης  εργασίας από την Ξένια Αραπάκη,  Επικ. Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Παν/μίου Θεσσαλίας

8. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Διαδικτυακά παιγνίδια Φάκελος Σημειώσεις Παιγνίδια

8

Διεύθυνση URL παιδί και παιγνίδι

Παρουσίαση εργασίας φοιτήτριας με θέμα το παιδί και το παιγνίδι

Διεύθυνση URL δημιουργία παιγνιδιών με scratch

παρουσίαση του προγράμματος scratch

9. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Η έννοια των πιθανοτήτων Διεύθυνση URL Δραστηριότητες με πιθανότητες

Δραστηριότητες online  με πιθανότητες για νήπια 

Διεύθυνση URL Μαθησιακές δραστηριότητες με πιθανότητες

Σχέδιο μαθήματος με πιθανότητες

10. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Το διαδίκτυο Αρχείο Η χρήση των ΤΠΕ στην Αγγλία- ΟΜΙΛΙΑ Επικ καθηγήτριας Ζ. Νικηφορίδου

Η χρήση  των ΤΠΕ στην Αγγλία 

Διεύθυνση URL Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Παρουσίαση δραστηριοτήτων για ασφαλές διαδίκτυο

11. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο Αρχείο Δημιουργία video

προγράμματα για δημιουργία δικών μας video

Διεύθυνση URL Internet of Things Παραδείγματα

Εκπαιδευτικά παραδείγματα χρήσης ΙοΤ

Διεύθυνση URL cloud computing

περιγραφή του cloud computing για παιδιά

Διεύθυνση URL ψηφιακά διδακτικά σενάρια
12. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο Διεύθυνση URL επαγγέλματα και ψηφιακές δεξιότητες
Διεύθυνση URL Τα επαγγέλματα

παρουσίαση των επαγγελμάτων στα νήπια 

13 & 14 Ασκήσεις - Εργασίες φοιτητών Αρχείο Ασκήσεις