Περιγραφή θέματος

 • 1. Οδηγός για τη συγγραφή εργασιών (Guide to Assignment writing)

 • 2. Οδηγός για την προετοιμασία παρουσιάσεων (Guide to oral Power-point presentation)

 • 3. Παράφραση (Paraphrasing)

  From the book: Rizouli, C. (2007). Writing for academic purposes in English. Thessaloniki: University of Macedonia Press, pp.9-16.

 • 4. Συνδετικές λέξεις (Linking devices & Reporting verbs)

 • 5. Συγγραφή παραγράφων (Paragraph writing)

  From the book: Rizouli, C. (2007). Writing for academic purposes in English. Thessaloniki: University of Macedonia Press, UNIT 3 (focus mainly on pp. 46-56).

 • 6. Περιγραφή γραφημάτων (Describing graphs)

  From the book: Rizouli, C. (2007). Writing for Academic Purposes in English. Thessaloniki: University of Macedonia Press. UNIT 4 (focus mainly on pp. 82-104 &110-115).

 • 7. Αναφορές και αξιολόγηση (Reporting and Evaluating)

  From the book: Rizouli,C. (2007). Writing for academic purposes in English. Thessaloniki: University of Macedonia Press. UNIT 5.

 • 8. Επιχειρηματολογία (Arguing and Argumentative writing)

  From the book: Rizouli, C. (2007). Writing for Academic Purposes in English. Thessaloniki: University of Macedonia Press. UNIT 6 & UNIT 7.

 • 9. Αναφορές βιβλιογραφίας (Citing and Referencing)

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Writing for academic purposes in English, Rizouli, C., Thessaloniki: University of Macedonia Press, 2007.

  • Study Writing: A Course in Written English for Academic Purposes, Liz Hamp-Lyons, Ben Heasley Cambridge University Press, 2006

  • English for Academic Research: Writing Exercises, Adrian Wallwork Springer Science & Business Media, 2012

  • Cambridge Academic English C1 Advanced Student's Book: An Integrated Skills Course for EAP, Martin Hewings, Craig Thaine Cambridge University Press, 2012

  • Critical English for Academic Purposes, Sarah Benesch Routledge, 2001

  • An Introduction to English for Academic Purposes: A Theme-based, Study-skills Approach, Frances Luttikhuizen Edicions Universitat Barcelona, 1997

  • Study Skills in English Student's Book: A Course in Reading Skills for Academic Purposes, Michael J. Wallace Cambridge University Press, 2004

  • English for Academic Purposes, R. R. Jordan Cambridge University Press, 1997

  • Useful sources

   Here are some sources that will help you to search for useful material for your assignment.

  • Sample assignments & presentations

   Here are some sample assignments carried out by last year students. They are NOT supposed to be examples to follow! In fact, one of them is an example TO AVOID! They are here for you to criticize and help you learn from their mistakes.

  • SUBMISSION OF ASSIGNMENTS