Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Eισαγωγή στον προγραμματισμό (1η Εβδομάδα)

 • 2. Λίστες και πλειάδες (2η Εβδομάδα)

 • 3. Λεξικά (3η Εβδομάδα)

 • 4. Έλεγχος ροής προγράμματος (4η Εβδομάδα)

 • 5. Δομές ελέγχου (5η Εβδομάδα)

 • 6. Συναρτήσεις (6η Εβδομάδα)

 • 7. Αναδρομικές Συναρτήσεις (7η Εβδομάδα)

 • 8. Αναζήτηση και Ταξινόμηση (8η Εβδομάδα)

 • 9. Αρχεία (9η Εβδομάδα)

 • 10. Σφάλματα και Εξαιρέσεις (10η Εβδομάδα)

 • 11. Σύνολα (11η Εβδομάδα)

 • 12. Γραφικά Περιβάλλοντα (12η Εβδομάδα)

  Περιγραφή ενότητας: Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος με την Python, widgets, τοποθέτηση widgets σε παράθυρο, γεγονότα, χειρισμός γεγονότων, προγραμματισμός με βάση γεγονότα, κουμπιά, φόρμες, widgets κειμένου, messagebox

  Λέξεις κλειδιά: γραφικό περιβάλλον, widgets, γεγονότα, χειρισμός γεγονότων

 • Εξέταση Εργαστηρίου στον Προγραμματισμό

  Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις του Quiz.

 • Συγγράμματα