Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Το καρδιαγγειακό σύστημα (the cardiovascular system)

  The cardiovascular (aka circulatory) system - Heart diseases.

  From the BOOK by Kontopodis,P. Medical English, study pp.338-351.

 • 2. Το αναπνευστικό σύστημα (the respiratory system)

 • 3. Αιματολογικές εξετάσεις (blood testing)

  Book: Kontopodis, P. (2006). Medical English with exercises. Chapter: ANEMIA (pp.352-358).

 • 4. Διαταραχές συμπεριφοράς (bahavioral disorders)

  BOOK: Kontopodis, P.M. (2006). Medical English with Exercises. Chapter: Mental health - Aggressive behaviour (pp.383-388).

 • 5. Ιατρική ηθική (medical ethics)

  Medical ethics

 • 6. Εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου (spinal disk degeneration)

  BOOK: Kontopodis, P.M. (2006). Medical English with Exercises. Chapter: Spinal disk degeneration (pp.371-376).

 • 7. Διατομή νωτιαίου μυελού (spinal cord severing)

  BOOK: Kontopodis, P.M. (2006). Medical English with Exercises. Chapter: Spinal cord severing(377-382).

 • 8. Το λεμφικό σύστημα (the lymphatic system)

  The lymphatic system.

 • Writing for RESEARCH

 • Προτεινόμενα συγγράμματα

  Medical English (with exercises), Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41160, Έκδοση: 1η έκδ./2006. Συγγραφείς: Π. ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ, ISBN: 978-960-394-392-1, Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ