Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής

  Τύπος: Μάθημα επιλογής
  Εξάμηνο: Ε'
  Διδάσκων:
  Π. Παππάς

 • Σκοπός του μαθήματος

  Η περιγραφή βασικών εννοιών φαρμακοκινητικής, αλλά και φαρμακοδυναμικής, με απλά λόγια. Επίσης, η επίλυση σχετικών φαρμακοκινητικών προβλημάτων με τη βοήθεια απλών μαθηματικών τύπων.

   

  Στα θέματα που αναπτύσσονται περιλαμβάνονται:

  • Κάθαρση, Όγκος Κατανομής, Χρόνος Ημιζωής
  • Πώς τα Φάρμακα Καθαίρονται από το Ήπαρ
  • Βιοδιαθεσιμότητα και Κάθαρση Πρώτης Διόδου
  • Προβλέποντας τις Αλληλεπιδράσεις των Φαρμάκων
  • Κάθαρση των Φαρμάκων από τους Νεφρούς
  • Πρωτεϊνική Σύνδεση Φαρμάκων
  • Μη γραμμική Φαρμακοκινητική
  • Φαρμακοδυναμική
  • Θεραπευτική Παρακολούθηση Φαρμάκων
  • 1. Κάθαρση

  • 2. Όγκος κατανομής

  • 3. Χρόνος ημιζωής

  • 4. Πώς καθαίρονται τα φάρμακα από το ήπαρ

  • 5. Βιοδιαθεσιμότητα και κάθαρση πρώτης διόδου. Προβλέποντας τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων

  • 6. Κάθαρση των φαρμάκων από τους νεφρούς

  • 7. Μη γραμμική φαρμακοκινητική

  • 8. Φαρμακοδυναμική

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

   Υλικό διαλέξεων
   Οι διαλέξεις αναρτώνται μερικές μέρες πριν το μάθημα και είναι διαθέσιμες μέχρι μερικές μέρες μετά το μάθημα.

   Πρακτική εξάσκηση - Ασκήσεις
   Οι συμμετέχοντες φοιτητές καλούνται να ασχοληθούν και να επιλύσουν απλά θέματα φαρμακοκινητικής, χρησιμοποιώντας κλινικά δεδομένα. Με τη μορφή ασκήσεων (hands-on practice) εξασκούνται υπολογίζοντας φαρμακοκινητικά μεγέθη (Vd, CL, t1/2, AUC) με τη βοήθεια γραφικών παραστάσεων και στατιστικής, από μετρήσεις επιπέδων φαρμάκων.

  • Πρακτική εξάσκηση - Ασκήσεις

   Στη διάρκεια των μαθημάτων, οι φοιτητές καλούνται να ασχοληθούν με επιμέρους θέματα/ασκήσεις/προβλήματα που θα συναντήσουν στη διάρκεια κάποιας φαρμακοκινητικής μελέτης.

   Οι ασκήσεις (hands-on practice) είναι κλιμακωτής δυσκολίας, ανεβαίνουν στο e-course ανάλογα με το αντίστοιχο μάθημα και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και εκπαιδευτική ύλη για την επόμενη συνάντηση με τον διδάσκοντα.

   • Βιβλιογραφία

    Σύγγραμμα
    D. Birkett (1998). Η φαρμακοκινητική με απλά λόγια. Επιμέλεια Μ. Μάλαμας - Μ. Μαρσέλος. Εκδόσεις Μ. Γ. Παρισιάνου, Αθήνα 2000.

    Ενδεικτική βιβλιογραφία
    J. Gabrielsson - D. Weiner (2000). Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts & Applications.