Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Μαθηματική λογική και αποδεικτικές τεχνικές

 • 2. Θεωρία συνόλων

 • 3. Σχέσεις και συναρτήσεις

 • 4. Συνδυαστική

 • 5. Διακριτή πιθανότητα

 • Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Kenneth H. Rosen. Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (7η έκδοση). Εκδόσεις Τζιόλα, 2015.
    
  • Susanna S. Epp. Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.
  • Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

   • C. L. Liu.  Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003.
     
   • C. L. Liu : Introduction to  Combinatorial Mathematics. McGraw-Hill.
     
   • L. Lovasz, K. Vesztergombi. Discrete Mathematics. Lecture Notes, Yale University, Spring 1999 (διαθέσιμο και ηλεκτρονικά).
     
   • Γ. Βουτσαδάκης, Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. Σπυράκης. Διακριτά Μαθηματικά: προβλήματα και λύσεις. Gutenberg, 2000 (διατίθεται και ηλεκτρονικά).
     
   • Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. Σπυράκης. Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Υπολογιστών, 1992 (διατίθεται και ηλεκτρονικά).