Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

  • 1. Ποσοτική Γενετική

  • 2. Γενετική της Συμπεριφοράς

  • 3. Γονιδιωματική

  • 4. Γενετική του Καρκίνου

  • 5. Φαρμακογενετική - Οικογενετική

  • 6. Εφαρμογές της Γενετικής στον άνθρωπο

  • Συγγράμματα