Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Αρχιτεκτονικό σύνολο εντολών

 • 2. Οργάνωση επεξεργαστή

 • 3. Υποσύστημα μνήμης

 • 4. Υποσύστημα εισόδου εξόδου

 • 5. Σύγχρονοι υπολογιστές

 • 6. Οδηγίες GitHub

 • Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: Μια Δομημένη Προσέγγιση, A. Tanenbaum, Κλειδάριθμος, 2002.

  • Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών, D. Patterson and J. Hennessy, Κλειδάριθμος, 2011.
  • Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

   • Δημήτρης Νικολός. Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών . Εκδ.: Γκιούρδας, 2008.

   • William Stallings. Οργάνωση και Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών . Εκδ.: Τζιόλα, 2011.

   • Carl Hammacher - Zvonko Vranesic - Safwat Zaky. Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών . Εκδ.: Επίκεντρο, 2009