Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Πολιτικές Υγείας

  Διδάσκοντες: Γιάνης Δημολιάτης (υπεύθυνος), Ευαγγελία Ντζάνη, Κωνσταντίνος Τσιλίδης

     

  Πηγές: Η Οδός Υγείας βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο ορισμός της Υγείας είναι αφίσα του Υπουργείου Υγείας για το γιορτασμό των 40 χρόνων από την ίδρυση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (1948-1988). Το «Κεφάλι κόρης από το ιερό της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, θεωρείται ότι ανήκει στη θεά Υγεία, και αποδίδεται στον γλύπτη Σκόπα» (http://www.e-yliko.gr/htmls/istoria/icons/fiiconcclas2.aspx) είναι χαρτόσημο.

 • 1. Εναρκτήριο. Ορισμοί

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: 1. Υγεία, Πολιτική υγείας (Υ21:0). Υγεία για όλους (Υ21:1). Στόχοι 1 και 2: Ισότητα και Αλληλεγγύη (Υ21:2).
  Τι είναι υγεία. Η διακήρυξη για την παγκόσμια υγεία, που υιοθετήθηκε από την παγκόσμια υγειακή κοινότητα κατά την 51η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, το Μάιο του 1998. Ο σκοπός, οι βασικές επιδιώξεις, οι βασικές αξίες, οι δράσεις και οι 21 στόχοι για υγεία για όλους.

  Λέξεις κλειδιά: Υγεία, πολιτική υγείας, υγεία για όλους, ισότητα, αλληλεγγύη.

 • 2. Καλύτερη Υγεία στην Ευρώπη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Καλύτερη Υγεία για τους ανθρώπους της περιοχής Ευρώπης. Στόχοι 3-5: Υγιεινό ξεκίνημα στη ζωή, Η υγεία των νέων, Καλά γεράματα. Η υγεία στις μεταβατικές περιόδους της ζωής αρχίζει με "Νοσοκομεία φιλικά προς τα βρέφη" και τελειώνει με έναν "αξιοπρεπή θάνατο". (Υ21:3).

  Λέξεις κλειδιά: Υγεία, Ευρώπη, νοσοκομεία φιλικά προς τα βρέφη.

 • 3. Πρόληψη Νοσημάτων και Κακώσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πρόληψη Νοσημάτων και Κακώσεων. Το φορτίο κακής υγείας και η καταπολέμησή του. Στόχοι 6-9: βελτίωση της ψυχικής υγείας, μείωση των μεταδοτικών νοσημάτων, μείωση των μή μεταδοτικών νοσημάτων, μείωση των κακώσεων από βία κι ατυχήματα (Υ21:4).

  Λέξεις κλειδιά: Πρόληψη, φορτίο νοσηρότητας, ψυχική υγεία, μεταδοτικά νοσήματα, μη μεταδοτικά νοσήματα, βία, κακώσεις.

 • 4. Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας. Ένα δέντρο αποφάσεων αποτελείται από κόμβους (δύο ειδών, αποφάσεων και πιθανοτήτων), κλάδους (συνδέουν κόμβους και εκβάσεις), και εκβάσεις (τα τελικά συμβάντα που μας ενδιαφέρουν). Διάλεξη (2 ώρες), πρακτική άσκηση (4 ώρες).

  Λέξεις κλειδιά: Λήψη αποφάσεων, δέντρο αποφάσεων.

 • 5. Πόσους επαγγελματίες υγείας χρειάζεται μια χώρα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πόσους γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας χρειάζεται η χώρα; Πόσους φοιτητές ιατρικής χρειάζεται η χώρα; Πόσους φοιτητές μπορεί να εκπαιδεύσει η Σχολή σας;

  Λέξεις κλειδιά:  Γιατροί ανά κατοίκους, νοσηλευτές ανά κατοίκους, φοιτητές ανά κατοίκους.

 • 6. Αίτια υγείας. Τομέας Υγείας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αίτια υγείας (Υ21:9). Πολυτομεακή στρατηγική για δημιουργία διατηρήσιμης (sustainable) υγείας. Στόχοι 10-13: Υγιεινό και ασφαλές φυσικό περιβάλλον, υγιεινότερη διαβίωση, μείωση βλαπτικών επιδράσεων από αλκοόλ, ναρκωτικά και καπνό, υγιεινοί χώροι, πολυτομεακή ευθύνη για υγεία. (Υ21:5)

  Λέξεις κλειδιά: Αίτια υγείας, πολυτομεακή πολιτική υγείας, υγιεινό περιβάλλον, τρόπος ζωής, κατοικία, εργασία.

 • 7. Ποιότητα ζωής και θανάτου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πότε πρέπει να πεθαίνει ο άνθρωπος. Πού και Πώς. Ο αξιοπρεπής θάνατος, ο μη αξιοπρεπής, ο πρόωρος, ο στην ώρα του, ο μετά την ώρα του θάνατος. Ο θάνατός μου, ο θάνατος του άλλου.

  Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα ζωής, ποιότητα θανάτου, πρόωρος, ώριμος, μετάωρος θάνατος.

 • 8. Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πώς θα είναι ο κόσμος όταν οι σημερινοί πρωτοετείς θα ασκούν ιατρική; Σε παγκόσμιο επίπεδο, ευρωπαϊκό, τοπικό; Παγκόσμιος υπερπληθυσμός, μετακινήσεις πληθυσμών, δημογραφικές εξελίξεις, σύνορα: επιπτώσεις στο τοπίο της υγείας. Βίντεο: 1 (The Most IMPORTANT Video You'll Ever See), 2 (Ισλάμ και Ευρώπη), 3 (Υποσαχάρια Αφρική), 4 (). PDF: 1 (Η δημογραφική μετάβαση), 2 (Πώς μεγαλώνει ένας πληθυσμός), 3 (Τα δημογραφικά σύνορα), 4 (Η δημογραφική έκρηξη του τρίτου κόσμου), 5 (Τα σύνορα στη βιολογία), 6 (Θεωρία συνόρων).

  Λέξεις κλειδιά: Προβλέψεις, πληθυσμός, δημογραφία, μετανάστευση, σύνορα.

 • 9. Εξετάσεις: Παρουσίαση Εργασιών. Αξιολόγηση φοιτητών, διδασκόντων, μαθήματος.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τελευταία θεματική ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι εξετάσεις: παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση φοιτητών, διδασκόντων, μαθήματος. Αξιολογείται η ενεργός συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια: η παρουσία είναι υποχρεωτική, κάθε απουσία αφαιρεί 1 βαθμό.

  Λέξεις κλειδιά: Εξετάσεις, εργασίες, αξιολόγηση φοιτητών, παρουσία.

  • Βιβλιογραφία

   Προτεινόμενα συγγράμματα

   ⦁    Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας: Υγεία 21: υγεία για όλους τον 21ο αιώνα. Μετάφραση-επιμέλεια: Γ Δημολιάτης, Εκδόσεις Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2002.
   ⦁    Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Δ. Εθνικά συστήματα υγείας διαφόρων χωρών. Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα 2000. ISBN 960-394-030-5, ISBN-13 978-960-394-030-2 (Μαλακό εξώφυλλο).