Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Χρήση Η/Υ ΙΙ

  Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Τζένη Παγγέ

 • 1. Τεχνολογία και εκπαίδευση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της πρώτης θεματικής ενότητας αποτελεί καταρχήν η εισαγωγή στην τεχνολογία στο νηπιαγωγείο. Επιπλέον, επιχειρείται μιας μορφής εξοικείωση με τον όρο «ψηφιακή βιβλιοθήκη», μελετώνται τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και τέλος εξετάζεται ο τρόπος χρησιμοποίησής της για την αναζήτηση του πληροφοριακού υλικού.

  Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογία, εκπαίδευση, ψηφιακή βιβλιοθήκη, πληροφοριακό υλικό.

 • 2. Θέμα «οι χοροί»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της δεύτερης θεματικής ενότητας αποτελούν οι χοροί τόσο στην Ελλάδα όσο και και σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα παρουσιάζονται κινέζικοι χοροί: Chinese Dances (Mongolian Dance, Tibetan Dance, Korean Dance, Xinjiang Dance, Miao Dance, Dai Dance).

  Λέξεις κλειδιά: Χοροί, Chinese Dances, Mongolian Dance, Tibetan Dance, Korean Dance, Xinjiang Dance, Miao Dance, Dai Dance.

 • 3. Θέμα «τροφές»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της τρίτης θεματικής ενότητας αποτελούν οι τροφές που καταναλώνουν οι άνθρωποι (ψωμί, λαχανικά όπως: ντομάτες, μελιτζάνες, καρότα, κινέζικο λάχανο, σπανάκι, αγγούρι).

  Λέξεις κλειδιά: Τροφές, ψωμί, λαχανικά, ντομάτες, μελιτζάνες, καρότα, κινέζικο λάχανο, σπανάκι, αγγούρι.

 • 4. Θέμα «τα ζώα»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της τέταρτης θεματικής ενότητας αποτελούν τα ζώα και συγκεκριμένα ο σκαντζόχοιρος, το αγριογούρουνο, το τσακάλι, ο ασβός, ο λαγός, η αλεπού, η σαύρα, ο σκίουρος, ο λύκος, η νυφίτσα, ο ποντικός, η κουκουβάγια, το ελάφι, η οχιά, ο λαγός, η σαύρα, ο λύκος και η χελώνα.

  Λέξεις κλειδιά: Ζώα, σκαντζόχοιρος, αγριογούρουνο, τσακάλι, ασβός, λαγός, αλεπού, σαύρα, σκίουρος, λύκος, νυφίτσα, ποντικός, κουκουβάγια, ελάφι, οχιά, λαγός, σαύρα, λύκος, χελώνα.

 • 5. Θέμα «τα συναισθήματα»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της πέμπτης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των συναισθημάτων (αγάπη, κλάμα, λύπη, χαρά, ενθουσιασμός, μίσος, φόβος, ζήλια κτλ.)

  Λέξεις κλειδιά: Συναισθήματα, αγάπη, κλάμα, λύπη, χαρά, ενθουσιασμός, μίσος, φόβος, ζήλια.

 • 6. Θέμα «ιστορίες - παραμύθια»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της έκτης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των παραμυθιών που διαβάζονται στο νηπιαγωγείο.

  Λέξεις κλειδιά: Παραμύθια, νηπιαγωγείο.

 • 7. Θέμα «ζωγραφική»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της έβδομης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των ζωγράφων και το πώς ζωγραφίζουμε.  Εξετάζεται η λέξη "Ζωγραφίζω" που σημαίνει: ζω + γράφω. Η ζωγραφική είναι μια ζωντανή γραφή. Πριν ακόμα μάθουμε να εκφραζόμαστε μέσα από το γραπτό λόγο, εκφραζόμαστε μέσα από τη γλώσσα της ζωγραφικής. Άρα λοιπόν μπορούμε όλοι να ζωγραφίσουμε. Όπως μαθαίνουμε να γράφουμε, έτσι ακριβώς μαθαίνουμε και να ζωγραφίζουμε. Η ζωγραφική είναι ένας τρόπος έκφρασης, μια «γλώσσα» επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Μια γλώσσα διεθνής και διαπολιτισμική.

  Λέξεις κλειδιά: Ζωγραφική, ζωγράφοι, ζωγραφίζω, ζωντανή γραφή, τρόπος έκφρασης.

 • 8. Θέμα «παιγνίδια»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της έβδομης θεματικής ενότητας αποτελούν τα παιγνίδια για παιδιά online.

  Λέξεις κλειδιά: Παιγνίδια.

 • 9. Θέμα «οι φυλές»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της ένατης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των φυλών.

  Λέξεις κλειδιά: Φυλές.

 • 10. Θέμα «ενέργεια»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της ένατης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των διαφόρων μορφών ενέργειας καθώς και συζήτηση γύρω από αυτές.

  Λέξεις κλειδιά: Ενέργεια.

 • 11. Θέμα «ανακύκλωση»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της ενδέκατης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση του θέματος  της ανακύκλωσης.

  Λέξεις κλειδιά: Ανακύκλωση.

 • 12. Θέμα «επαγγέλματα»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της ενδέκατης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των διαφόρων επαγγελμάτων και συζήτηση γύρω από αυτά.

  Λέξεις κλειδιά: Επαγγέλματα.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Βιβλίο [11600] Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, White Margaret A.,Bruton Garry D.
  • Βιβλίο [21480] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, CHRISTIAN DEPOVER, THIERRY KARSENTI, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΗΣ

  Προτεινόμενα βιβλία για μελέτη

  Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ Ι & Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ ΙΙ

  1. Παγγέ Τζ. (2009) Εκπαιδευτική Τεχνολογία,  εκδόσεις Θεοδωρίδη 
  2. Σολομωνίδου Χ. (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Εποικοδομητισμος και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Μεταίχμιο.
  3. Johnston S.D. (2005). Early Explorations in Science. Open University Press.
  4. Littleton K. and Light P. (1999). Learning with Computers. Routledge.
  5. Ράπτη Α. και Ράπτη Α. (2006). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Α' τόμος. Εκδόσεις Α. Ράπτη.

  Άρθρα

  1.   Παγγέ Τ. (1998): Τα παραμύθια σε video και βιβλία. Τι προτιμούν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου; Σύγχρονη Εκπαίδευση 100: 164-168.

  2.   Pange J., Kontozisis D. (2001): Introducing computers to kindergarten children based on Vygotsky’s theory about socio-cultural learning: the Greek perspective, Information Technology in Childhood Education Annual 2001: 93-202.

  3.   Παγγέ Τ. (2002): Θέματα στο διαδίκτυο, προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Σύγχρονη Εκπαίδευση

  4.   Σεντελέ Α., Παγγέ Τ. (2002): Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εκπαιδευτικό εργαλείο στις στρατηγικές μάθησης και μελέτης, Σύγχρονη Εκπαίδευση 123: 117-121.

  5.   Pange J., Talbot M. (2003): Children and their perception of Risk, Proceedings of CERME, Bellaria, Italy. 

  6.   Pange J., Talbot M. (2003): Literature Survey and Children and their perception of Risk, ZDM 35(4): 182-186.

  7.   Σουλιώτη Ε., Παγγέ Τ. (2004): Διαθεματική προσέγγιση και διδασκαλία  η μέθοδος Project. Νέα Παιδεία 112: 40-50. 

  8.   Σουλιώτη Ε., Παγγέ Τ. (2005): Διαθεματικές προεκτάσεις στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας: Πρακτικές εφαρμογές με τη χρήση της μεθόδου Project και των Νέων τεχνολογιών. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τευχ. 75-76 σελ.:8-20. 

  9.  Pange J. (2005): Educating Greek preschool teachers in copyright and intellectual property. E- proceedings JASS.

  10. Pange J. (2006): Ιs elearning offering a new learning model? The case study of a Greek University, e-presentation, EULLEARN. 

  11. Παγγέ Τ. (2006): Υπηρεσίες του Internet και η διδακτική αξιοποίησή τους από εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, Eπετηρίδα Π.Τ.Ν σελ. 71-80.

  12. Παναγιωτάκου Χ. και Παγγέ Τ. (2008): Ψηφιακός ήχος και νέες τεχνολογίες: Μια νέα προσέγγιση στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό». Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΣΜ, Ιωάννινα.

  13. Νικηφορίδου Ζ. και Παγγέ Τ. (2008): Μπορούν τα παιδιά Προσχολικής Ηλικίας να συμμετάσχουν ενεργά σε παιχνίδια πιθανοτήτων; Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Ε., Αθήνα.

  14. Toki Ε.,  Pange Α. and Pange J. (2009):The necessity of ICT literacy in Undergraduate Educational Departments students, Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education, pp 1437-1441.