Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Βασικές έννοιες των Μαθηματικών: Θεωρία και πράξη

  Διδάσκων : Κωνσταντίνος Τάτσης

  Περιγραφή : Το μάθημα περιλαμβάνει τα απαραίτητα Μαθηματικά προκειμένου ο δάσκαλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο.

  Μαθησιακοί στόχοι : Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος είναι ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει τη δομή του δεκαδικού και άλλων συστημάτων αρίθμησης και να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για την κατανόηση των βασικών αριθμητικών πράξεων.

  Λέξεις κλειδιά : Μαθηματικά, αριθμός, σύνολο, συναρτήσεις

 • 1 - Εισαγωγή στην Μαθηματική Λογική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Μαθηματικά στο δημοτικό. Σκοποί μαθηματικών. Απλοποίηση κλάσματος. Λογική - Ιστορική διαδρομή. Προτάσεις - Αποφαντικές προτάσεις.

  Λέξεις κλειδιά : λογική, λογική πρόταση

   

 • 2 - Μαθηματική Λογική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : "Μεταφράσεις". Λογικοί σύνδεσμοι και άρνηση. Σύνθετες προτάσεις. Ταυτολογίες - αυτοαντιφάσεις.

  Λέξεις κλειδιά : ταυτολογία, νόμος αντίθετο αντιστροφής

 • 3 - Μαθηματική Λογική Συνολοθεωρία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Λογικοί σύνδεσμοι. Περί ...λογικής. Σύνολα. Ισότητες Συνόλων. Γνήσιο υποσύνολο. Δυναμοσύνολο - Τομή Συνόλων.

  Λέξεις κλειδιά: σύνολα

 • 4 - Συνολοθεωρία (συνέχεια) Διμελείς σχέσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ένοιες και πράξεις συνόλων. Διατεταγμένο ζεύγος. Καρτεσιανό γινόμενο συνόλων.

  Λέξεις κλειδιά : Διμελής σχέση

 • 5 - Μαθηματική Λογική (επανάληψη)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Προτάσεις. Πίνακας αληθοτιμών. "Μεταφράσεις".

  Λέξεις κλειδιά : λογική, σύζευξη, διάζευξη, συνεπαγωγή

 • 6 - Συναρτήσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Πεδίο ορισμού συνάρτησης. Τιμές συνάρτησης. Γραφική παράσταση συνάρτησης.

  Λέξεις κλειδιά : συστήματα αρίθμησης, θεσιακά συστήματα αρίθμησης

 • 7 - Συστήματα αρίθμησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πράξεις στο δυαδικό σύστημα.

  Λέξεις κλειδιά: μετατροπές

 • 8 - Διαιρετότητα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Ευκλείδεια διαίρεση. Κριτήρια διαιρετότητας. Ιδιότητες διαιρετότητας. Τύποι εύρεσης πρώτων αριθμών.

  Λέξεις κλειδιά: Πρώτοι αριθμοί

 • 9 - Μέγιστος κοινός διαιρέτης - Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής. Εύρεση Μ.Κ.Δ. Ιδιότητες ΜΚΔ

  Λέξεις κλειδιά : μέγιστος κοινός διαιρέτης

 • 10 - Επανάληψη Μαθηματική Λογική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Λογικοί Σύνδεσμοι. Κρυμμένες συνεπαγωγές. Σύνθετες προταάσεις

  Λέξεις κλειδιά : συνεπαγωγή

 • 11 - Επανάληψη Συναρτήσεις Συστήματα αρίθμησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων.

  Λέξεις κλειδιά : γραφικές παραστάσεις

 • 12 - Επανηληψη Διαιρετότητα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Εύρεση Μ.Κ.Δ. 

  Λέξεις κλειδιά : πρώτοι αριθμοί

 • Βιβλιογραφία

  • Βασικές μαθηματικές έννοιες για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος, Σδρόλιας Κωνσταντίνος, Τυπωθήτω, 2007
  • Στοιχεία αριθμητικής και θεωρίας αριθμών για το δάσκαλο - Χ. Λεμονίδης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, 2014