Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Κυβερνοψυχολογία: Η υλικότητα της ανάπτυξης

  Διδάσκων : Στάθης Παπασταθόπουλος

  Περιγραφή:  Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση της θεωρίας του Daniel N. Stern για την ανάπτυξη των αισθήσεων του εαυτού στην βρεφική ηλικία, κ τον ρόλο των αισθημάτων ζωτικότητας και των συγκινήσεων στην ανθρώπινη ανάπτυξη και ζωή. 

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τον ενσώματο χαρακτήρα της ανάπτυξης, την διαπροσωπική-σχεσιακή υπόσταση της ανάπτυξης καθώς και τον θεμελιώδη ρόλο των συγκινήσεων.

  Λέξεις Κλειδιά: Daniel Stern, αισθήσεις του εαυτού, αισθήματα ζωτικότητας, αλληλόδραση, συγκινήσεις

 • 1 - Η θεωρία του D. Stern

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γενική περιγραφή της θεωρίας του Stern για την ανάπτυξη των αισθήσεων του εαυτού

  Λέξεις κλειδιά: αίσθηση αυτενέργειας, σωματική ενότητα, ύπαρξη προθέσεων του νού.

 • 2 - Ο αναδυόμενος εαυτός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγραφή της αίσθησης του αναδυόμενου εαυτού

  Λέξεις κλειδιά: βλεμματική επαφή, χαμόγελο, κινητικά σχήματα

 • 3 - Ο πυρηνικός εαυτός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγραφή της ανάδυσης του πυρηνικού εαυτού

  Λέξεις κλειδιά: Ιστορικότητα, αυτενέργεια, σωματική συνοχή, συναισθηματικότητα

 • 4 - Ο υποκειμενικός και λεκτικός εαυτός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγραφή των αισθήσεων του υποκειμενικού και λεκτικού εαυτού

  Λέξεις κλειδιά: συγκινισιακή εναρμόνιση, διαπροσωπική κοινωνία

 • 5 - Η παρούσα στιγμή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγραφή της θεωρίας του D. Stern για την παρούσα στιγμή και τα συγκινησιακά ταξίδια

  Λέξεις κλειδιά: χρόνος, καιρός, κίνηση προς, μοιρασμένο μακρινό ταξίδι

 • Βιβλιογραφία

  • Friedrich Kittler, "Γραμμόφωνο, κινηματογράφος, γραφομηχανή", ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ (2005)
  • Γεωργοπούλου Παναγιώτα, "Η στροφή της κοινωνικής σκέψης στις επιστήμες της πολυπλοκότητας", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ (2010)