Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • Εισαγωγή

 • Πειράματα

  • Πείραμα 1: Πολυακρυλικό Νάτριο

   To πολυακρυλικό νάτριο (γνωστό ως Waterlock), είναι ένα άλας του νατρίου του πολυακρυλικού οξέος και έχει ευρεία εφαρμογή σε καταναλωτικά προϊόντα. Έχει την ικανότητα να απορροφά 200 έως 300 φορές τη μάζα του σε νερό. Το πολυακρυλικό νάτριο και άλλα παράγωγα του πολυακρυλικού οξέος έχουν ευρεία ποικιλία εμπορικών και βιομηχανικών εφαρμογών, όπως: απορρυπαντικά, πρόσθετα αλλαγής του ιξώδους ενός διαλύματος, επιστρώσεις, απομιμήσεις χιονιού, σούπερ απορρφητικά πολυμερή.

   Λέξεις κλειδιά: πολυακρυλικό νάτριο, Waterlock, άλατα του νατρίου, πολυακρυλικό οξύ, απορρυπαντικά, απομιμήσεις χιονιού, απορρφητικά πολυμερή.

  • Πείραμα 2: Ασημένιο και χρυσό νόμισμα

   Μετατροπή χάλκινων νομισμάτων 0.05 ευρώ σε ασημένια και χρυσά νομίσματα.

   Λέξεις κλειδιά: χάλκινα νομίσματα, οξείδωση, αναγωγή, κράματα χαλκού-ψευδαργύρου, ορείχαλκος.

  • Πείραμα 3: Μεταλλικό δέντρο

   Κατασκευή μεταλλικού δέντρου με ηλεκτρόλυση διαλύματος SnCl2

   Λέξεις κλειδιά: σχηματισμός μεταλλικού δέντρου, σχηματισμός μεταλλικού κασσίτερου, διάλυση ηλεκτροδίου κασσιτέρου, απόθεση μεταλλικού κασσιτέρου, ηλεκτρόλυση διαλύματος SnCl2.

  • Πείραμα 4: Πυγολαμπίδες

   Δημιουργία πυγολαμπίδων μέσω της εξώθερμης αντίδρασης διάσπασης του άλατος (NH4)2Cr2O7

   Λέξεις κλειδιά: δημιουργία "πυγολαμπίδων", εξώθερμες αντιδράσεις, εξώθερμη αντίδραση διάσπασης του άλατος (NH4)2Cr2O7.

  • Πείραμα 5: Χημειοφωταύγεια

   Χημειοφωταύγεια: το φαινόμενο βάσει του οποίου οι πυγολαμπίδες εκπέμπουν φως. Προκύπτει από την οξείδωση λουσιφερίνης με την βοήθεια του ενζύμου λουσιφεράση.

   Λέξεις κλειδιά: χημειοφωταύγεια, οξείδωση λουσιφερίνης, ένζυμα, λουσιφεράση, φωτεινές ράβδοι, βραχιολάκια, cyalume.

  • Πείραμα 6: Οι φλέβες που «κόβονται» - αναίμακτη επέμβαση

   Σχηματισμός αιματέρυθρου συμπλόκου του σιδήρου, που θυμίζει τομή, μέσω της αντίδρασης των ιόντων Fe3+ του FeCl3 με τα θειοκυανιούχα ιόντα.

   Λέξεις κλειδιά: αιματέρυθρο σύμπλοκο του σιδήρου, αντίδρασης των ιόντων Fe3+ του FeCl3 με τα θειοκυανιούχα ιόντα, αντιδράσεις με θειοκυανιούχα ιόντα.

  • Πείραμα 7: Η...οδοντόκρεμα του ελέφαντα

   Διάσπαση Η2Ο2 προς νερό και οξυγόνο, με την προσθήκη ΚI (καταλύτης), οπότε οι παραγόμενοι υδρατμοί και κυρίως το οξυγόνο δημιουργούν έντονο αφρισμό.

   Λέξεις κλειδιά: Διάσπαση Η2Ο2 προς νερό και οξυγόνο, έντονος αφρισμός, "οδοντόκρεμα του ελέφαντα".

  • Πείραμα 8: Το ζελατινώδες αρκουδάκι

   Το ζελατινώδες γλυκό αρκουδάκι που καίγεται ή από πού αντλεί ενέργεια ο οργανισμός μας. Οπτικοποίηση του μεταβολισμού των τροφών από τον οργανισμό μας με σκοπό τον σχματισμό ενέργειας.

   Λέξεις κλειδιά: πηγές ενέργειας οργανισμού, καύση υδατανθράκων, οπτικοποίηση μεταβολισμού τροφών, μεταβολισμός γλυκόζης.

  • Πείραμα 9: Πώς έγινε το σύννεφο

   Αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο δημιουργούνται τα σύννεφα, μέσω ανάμιξης βραστού νερού με υγρό άζωτο, οπότε αυτόματα με ανταλλαγή θερμότητας το υγρό άζωτο εξατμίζεται, παρασύροντας και παγώνοντας το νερό που δίνει την εικόνα νέφους.

   Λέξεις κλειδιά: δημιουργία σύννεφου, ανάμιξη βραστού νερού με υγρό άζωτο, ανταλλαγή θερμότητας, σχηματισμός υδρατμών.

  • Πείραμα 10: Επεξεργασία υγρών αποβλήτων

   Περιγραφή και αναπαράσταση της διαδικασίας απομάκρυνσης κολλοειδών σωματιδίων, μέσω συσσωμάτωσης-θρόμβωσης-κροκίδωσης.

   Λέξεις κλειδιά: διαδικασία απομάκρυνσης κολλοειδών σωματιδίων, συσσωμάτωση, θρόμβωση, κροκίδωση, κολλοειδή συστήματα, κατακάθιση, νόμος του Stokes, μηχανισμοί κροκίδωσης, βιομηχανικές συσκευές κροκίδωσης.

  • Πείραμα 11: Τα μαγικά ποτήρια

   Το περιεχόμενο των μαγικών ποτηριών αλλάζει χρώμα όταν τα γεμίζουμε με με υγρό-τσάι, το οποίο είναι ζουμί από βρασμένο κόκκινο λάχανο. Το υγρό αυτό περιέχει μια φυσική χρωστική (ανθοκυανίνη) που αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη σχετική οξύτητα ή βασικότητα του διαλύματος.

   Λέξεις κλειδιά: φυσικές χρωστικές, ανθοκυανίνη, pH διαλυμάτων, οξύτητα/βασικότητα διαλυμάτων, χρωματισμός βάσει pH, φυσικοί δείκτες pH, φυτικά αντιοξειδωτικά.

  • Πείραμα 12: Μια εκρηκτική αντίδραση

   Παραγωγή και καύση υδρογόνου, σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση:

   Η2 + ½ Ο2 --> Η2Ο

   Λέξεις κλειδιά: εργαστηριακή παρασκευή υδρογόνου, καύση υδρογόνου, φυσικές ιδιότητες υδρογόνου.

  • Βιβλιογραφία