Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία - Παθοφυσιολογία Χρονίων Νοσημάτων

  Διδάσκοντες: Αλέξανδρος Τσελέπης (Συντονιστής), Σταυρούλα Τσιάρα, Ρήγας Καλαϊτζίδης, Δημήτριος Κιόρτσης, Χαράλαμπος Λαμπρακάκης, Ευάγγελος Μπριασούλης, Αλέξανδρος Δρόσος, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος

 • 1. Ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η παθοφυσιολογία της αθηροθρόμβωσης , οι παράγοντες που συμβάλουν σε αυτή και οι κλινικές της εκδηλώσεις.

  Λέξεις κλειδιά: Ρήξη αθηροματικής πλάκας, αιμοπεταλιακή ενεργοποίηση, αιμοπεταλιακή συσσώρευση, οξειδωτικό στρες, OxLDL, oxPL.

 • 2. Αντιαθηρογόνες και καρδιοπροστατευτικές δράσεις της HDL

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: O μηχανισμός δράσης της HDL και οι θετικές επιδράσεις της στην αθηροθρόμβωση και την καρδιαγγειακή νόσο.

  Λέξεις κλειδιά: HDL χοληστερόλη, μεταβολισμός, αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική δράση.

 • 3. Ο ρόλος της Lp(α) στην αθηρογένεση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο μηχανισμός δράσης της Lp(α) , η ανάλυση του παθοφυσιολογικού της ρόλου στην αθηρογένεση.

  Λέξεις κλειδιά: Lp(α), αθηρογένεση, καρδιαγγειακή νόσος.

 • 4. Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάλυση παραγόντων που οδηγούν στη ΦΘΕΝ,  κλινική εικόνα-συμπτώματα, κλινική εξέταση, διάγνωση και θεραπεία της.

  Λέξεις κλειδιά: ΦΘΕΝ, αιμόσταση, πήξη, ινωδόλυση, θρομβοφιλία, διάγνωση, θεραπεία.

 • 5. Θεραπεία της υπέρτασης και αντιυπερτασικά φάρμακα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ιδιοπαθής υπέρταση-παθογένεια. Κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων και μηχανισμός δράσης τους.

  Λέξεις κλειδιά: Διουρητικά, β-αποκλειστές, ανταγωνιστές: Ca 2+, AII, αΜΕΑ, αγγειοδιασταλτικά, αντιαδρενεργικα, αναστολείς ρενίνης.

 • 6. Σακχαρώδης Διαβήτης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παθοφυσιολογία του Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, πρόληψη και θεραπεία.

  Λέξεις κλειδιά: ΣΔτ2, ινσουλίνη, υπεργλυκαιμία, ινκρετίνη, μετφορμίνη.

 • 7. Παχυσαρκία - Μεταβολικό σύνδρομο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία και η θεραπευτική της αντιμετώπιση.

  Λέξεις κλειδιά: Παχυσαρκία, μικροβίωμα, διατροφή, άσκηση, μεταβολικό σύνδρομο.

 • 8. Ουροποιητικό σύστημα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Όργανα του ουροποιητικού συστήματος, ανάλυση της νεφρικής λειτουργίας, ανάλυση των ούρων και παθήσεις που σχετίζονται με το ουροποιητικό σύστημα.

  Λέξεις κλειδιά: Νεφρική λειτουργία, ορμονικός έλεγχος νεφρών, ιδιότητες των ούρων.

 • 9. Νεφρική λειτουργία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εμβρυολογία, ανατομία, ιστολογία νεφρού.

  Λέξεις κλειδιά: Πρόνεφρος, μεσόνεφρος, μετάνεφρος, νεφρός, νεφρογένεση.

 • 10. Παθοφυσιολογία γενικής εξέτασης ούρων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελέτη λειτουργίας των νεφρών μέσω της γενικής εξέτασης ούρων.

  Λέξεις κλειδιά: Ανατομία νεφρού, νεφρική αιμάτωση, σπειραματική διήθηση, φυσικά-χημικά χαρακτηριστικά, μικροσκοπική εξέταση.

 • 11. Οξεία - Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αιτίες, συμπτώματα, κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και αντιμετώπιση  της Οξείας και Χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.

  Λέξεις κλειδιά: Νεφρική λειτουργία, Προνεφρική, Νεφρική, Μετανεφρική, ERBF, GFR, διαταραχές H2O.

 • 12. Σπειραματονεφρίτιδες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Φλεγμονή των σπειραμάτων των νεφρώνων με αποτέλεσμα την εμφάνιση αίματος, κυλίνδρων στα ούρα.

  Λέξεις κλειδιά: Κύλινδροι, κλινική εκδήλωση, λευκωματουρία, βλάβη σπειραμάτων, νεφρικό σύνδρομο, νεφρωσικό σύνδρομο.

 • 13. Μοριακή και κυτταρική φυσιολογία χρόνιων νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ερμηνεία Νευροεκφυλιστικών και Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών και η φαρμακολογία τους.

  Λέξεις κλειδιά: Νόσος Αλτσχάιμερ, Nόσος του Πάρκινσον, γονιδιακές μεταλλάξεις, ApoE, ακέτυλοχολίνη, γεροντικές πλάκες, σχιζοφρένεια, ψύχωση, πρώτης και δεύτερης γενιάς αντιψυχωτικά φάρμακα.

 • 14. Πόνος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ορισμός του πόνου, λειτουργία, νευροβιολογία μηχανισμοί διαβιβαση και τεχνικές του.

  Λέξεις κλειδιά: Αίσθηση πόνου, ερεθίσματα, χρόνιος πόνος, αισθητήριοι νευρώνες, αισθητήριοι δίαυλοι, αισθητήριες ίνες, αναλγητικά φάρμακα.

 • 15. Καρκίνος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αναλυτικός ορισμός του Καρκίνου και των σταδίων ανάπτυξής του, τα είδη και οι τεχνικές διάγνωσής του.

  Λέξεις κλειδιά: Ανώμαλη κυτταρική ανάπτυξη, βιοψία, ακτινοβολία, μεταλλάξεις, γονίδια, αγγειογένεση, μετάσταση.

 • 16. Καρδιαγγειακός κίνδυνος στα Αυτοάνοσα και Φλεγμονώδη Νοσήματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ορισμός των αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων, η ταξινόμηση τους και η ονομαστική και αναλυτική περιγραφή τους. Η συσχέτιση τους με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

  Λέξεις κλειδιά: Ανοσοποιητικό σύστημα, Οργανοειδικά και Συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα, διάγνωση, συμπτώματα. καρδιαγγειακός κίνδυνος.

 • 17. Καρδιαγγειακή νόσος σε ασθενείς με πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Συσχέτιση καρδιαγγειακής νόσου και ρευματοειδής αρθρίτιδας σε διάφορους πληθυσμούς παγκοσμίως και παρουσίαση δημοσιευμένης ερευνητικής εργασίας με 58 ασθενείς με ΠΡΑ.

  Λέξεις κλειδιά: Πρώιμη Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, CVD, ανοσοπαρέμβαη, λιπιδαιμικό προφίλ.

 • 18. Κολπική μαρμαρυγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ορισμός, ανάλυση της νόσου της κολπικής μαρμαρυγής και των επιπτώσεών της στη σύγχρονη κοινωνία.

  Λέξεις κλειδιά: Παράγοντες κινδύνου, κολπική ηλεκτρική-,  συστολική-, δομική-, κολπική- αναδιαμόρφωση, φλεγμονή.

 • Βιβλιογραφία

  • Demer L. et al., Circ Res., 2011
  • Falk E. et al., Eur Heart J., 2013
  • Lee S. et al., Circ Res., 2012
  • Libby P. et al., J Am Coll Cardiol., 2009
  • Matsuura E. et al., Autoimmun Rev. 2008
  • Sakakura K. et al., Heart Lung Circ. 2013
  • Virmani R. et al., J Am Coll Cardiol., 2006
  • Yoshida H. et al., Clin Chim Acta, 2010
  • Fisher A. E. et al., Arterioscler Thromb Vasc Biol.  2012
  • Guo Z G et al., Chem Phys Lipids, 2012
  • Christopher A. Ross,Russell L. Margolis, Sarah A.J. Reading, Mikhail Pletnikov, and Joseph T. Coyle, Neuron 52, 139–153, October 5, 2006 Elsevier Inc.
  • James N. Campbell and Richard A. Meyer, Neuron 52, 77–92, October 5, 2006 Elsevier Inc.