Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ιστορία των γυναικών στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας)

  Διδάσκουσα : Λήδα Παπαστεφανάκη

  Περιγραφή :

  Το μάθημα εισάγει στην ιστοριογραφία αναλύοντας το πως η ιστορία των γυναικών  διαμορφώθηκε ως διακριτός κλάδος της σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας διεθνώς.  Με ειδική αναφορά στην Ελλάδα, παρουσιάζεται η ιστορία των γυναικών στην σύγχρονη Ελλάδα. Εξετάζονται ειδικότερα ζητήματα όπως: η εκπαίδευση των γυναικών και οι διαφοροποιημένοι στόχοι της, η εργασία των γυναικών και οι διακρίσεις τις οποίες υφίστανται σε όλους τους εργασιακούς χώρους (στο χωράφι, στο εργοστάσιο, στις υπηρεσίες), οι κοινωνικοί καταμερισμοί, η σταδιακή συγκρότηση της φεμινιστικής συνείδησης και του γυναικείου κινήματος, το αίτημα για την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων και η ενσωμάτωση των γυναικών στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, η υιοθέτηση από το κράτος μιας κοινωνικής πολιτικής που βασίζεται σε διακρίσεις φύλου.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος :

  • α) να εισάγει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια στο διακριτό ιστοριογραφικό κλάδο της ιστορίας των γυναικών
  • β) να βοηθήσει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια να κατανοήσουν τη θέση των γυναικών στην  ιστορία
  • γ) να εισάγει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια στη λογική της ιστορικής έρευνας στην ιστορία.

  Λέξεις κλειδιά : ιστοριογραφία, ιστορία των γυναικών, γυναικεία εκπαίδευση και «γυναικεία καθήκοντα», γυναικεία χειραφέτηση

 • 1 - Ιστορία των γυναικών: Η διχοτομία «φύση» - «πολιτισμός»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Η ιστορία των γυναικών και η αμφισβήτηση των διχοτομιών («φύση» - «πολιτισμός», «ιδιωτικό»-«δημόσιο»)

  Λέξεις κλειδιά : «φύση» - «πολιτισμός», «ιδιωτικό»-«δημόσιο»

 • 2 - Η νομική και κοινωνική θέση των γυναικών στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα (δικαιώματα, οικογένεια, εκπαίδευση, εργασία)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Η νομική και κοινωνική θέση των γυναικών στο τέλος της οθωμανικής περιόδου (τ.18ου αι. -αρχές 19ου αι.). Η νομική και κοινωνική θέση των γυναικών στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα (δικαιώματα, οικογένεια, εκπαίδευση, εργασία).

  Λέξεις κλειδιά : καθολική ψηφοφορία, διακρίσεις κατά των γυναικών, αποκλεισμός, "ιδιωτικό-δημόσιο", ανδρική εξουσία, κατωτερότητα γυναικών

 • 3 - Η εκπαίδευση των γυναικών τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα Ι: εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και το διδασκαλικό επάγγελμα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Εκπαιδευτικά προγράμματα για αγόρια και κορίτσια. Προσανατολισμός των μαθητριών προς τα «γυναικεία καθήκοντα» της οικοδέσποινας, της συζύγου και μητέρας. Το επάγγελμα της δασκάλας.

  Λέξεις κλειδιά : γυναικεία εκπαίδευση, «γυναικείες τέχνες», «γυναικεία καθήκοντα», διακρίσεις,«οικιακό ιδεώδες» 

 • 4 - Η εργασία των γυναικών στο σπίτι και έξω απ’ αυτό, 19ος- α΄ μισό 20ού αιώνα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Η είσοδος των γυναικών στην εξωοικιακή μισθωτή εργασία και οι δυνατότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης (ιεραρχίες, ειδικότητες, αμοιβές, συνθήκες).

  Λέξεις κλειδιά : παραγωγική-αναπαραγωγική εργασία, αμειβόμενη - μη αμειβόμενη εργασία, αγορά εργασίας, έμφυλος καταμερισμός εργασίας, ειδικότητες, αμοιβές

 • 5 - Το φεμινιστικό κίνημα του Μεσοπολέμου. Ο αγώνας για τα πολιτικά δικαιώματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Φεμινισμός ή φεμινισμοί; Φεμινιστικά σωματεία και έντυπα. Ο αγώνας για τα πολιτικά δικαιώματα, κεντρικό αίτημα του φεμινισμού του μεσοπολέμου.

  Λέξεις κλειδιά : ψήφος, καθολική ψηφοφορία, ισονομία, ισοπολιτεία, λαϊκή κυριαρχία

 • 6 - Οι Ελληνίδες στη μεταπολεμική εποχή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών (1945), Δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες (1952), αλλαγές στην εκπαίδευση και εργασία. Το νέο θεσμικό πλαίσιο και η κατάκτηση της ισότητας. Πολιτικές για την Ισότητα. Οι γυναίκες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία (1960-2010) και το νέο φεμινιστικό κίνημα. 

  Λέξεις κλειδιά : αρχή της ισότητας των φύλων, διεθνείς συνθήκες, μετεμφυλιακό κράτος, πολιτικές για την Ισότητα.

 • 7 - Κοινωνική πολιτική και προστασία των γυναικών: διακρίσεις φύλου; Μια ιστοριογραφική συζήτηση. Επισκόπηση των βασικών ζητημάτων του μαθήματος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Έμφυλο περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής και της "προστασίας" των γυναικών. Οι έμφυλες συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Η καθιέρωση της " Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας" και τα πολλαπλά νοήματα του εορτασμού. Επισκόπηση του μαθήματος.

  Λέξεις κλειδιά : "Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας", κοινωνική πολιτική, κρίση, ανεργία, έμφυλες συνέπειες

 • Βιβλιογραφία

  Αβδελά Έφη, «Το αντιφατικό περιεχόμενο της κοινωνικής προστασίας: η νομοθεσία για την εργασία των γυναικών στη βιομηχανία (19ος- 20ος αιώνας)», Τα Ιστορικά 11 (1989), σ. 339- 360.

  Αβδελά Έφη, Δημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταμερισμός της εργασίας κατά φύλα στον δημόσιο τομέα, 1908-1955, Αθήνα 1990.

  Αβδελά Έφη, «Ο σοσιαλισμός των «άλλων»: ταξικοί αγώνες, εθνοτικές συγκρούσεις και ταυτότητες φύλου στη μετα-οθωμανική Θεσσαλονίκη», Τα Ιστορικά 18-19 (1993), σ. 171-204.

  Αβδελά Έφη, «Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη ιστοριογραφία: από το οικονομικό δεδομένο στην πολιτισμική κατασκευή», Τα Ιστορικά 22 (1995), σ. 173-204.

  Αβδελά Έφη, «Αμφισβητούμενα νοήματα: προστασία και αντίσταση στις Εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας 1914-1936», Τα Ιστορικά 28-29 (1998), σ. 171-202.

  Αβδελά Έφη, «Το φύλο στην ιστορία. Ελληνικές αναπαραστάσεις», Μνήμων 19 (1997), σ. 225-232.

  Αβδελά Έφη, «Το ‘δημόσιο’ και το ‘ιδιωτικό’ στη νέα πολιτική ιστορία ή τα μεταβαλλόμενα όρια του πολιτικού», Μνήμων 21 (1999), σ. 211-220.

  Αβδελά Έφη, «Δια λόγους τιμής». Βία, συναισθήματα και αξίες στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Νεφέλη, Αθήνα 2002.

  Αβδελά Έφη, «Οι γυναίκες: κοινωνικό ζήτημα», στο Χρ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Β1, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002, σ. 337-359.

  Αβδελά Έφη, «Η ιστορία των γυναικών και του φύλου στη σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία: αποτιμήσεις και προοπτικές», στο Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Πρακτικά, Π. Κιτρομηλίδης - Τρ. Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, τ. Β΄, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2004, σ. 123-138.

  Αβδελά Έφη, «Ανάμεσα στο καθήκον και το δικαίωμα. Το φύλο και η ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα, 1864-1952», στο Θάλεια Δραγώνα – Φαρούκ Μπιρτέκ (επιμ.), Ελλάδα και Τουρκία. Πολίτης και έθνος-κράτος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 225-272.

  Αβδελά Έφη, «Το φύλο στην ιστοριογραφία: ένα δυο πράγματα που ξέρω γι' αυτό», Σύγχρονα Θέματα 94 (2006), σ. 38-42.

  Αβδελά Έφη, «Το φύλο στην (σε) κρίση, ή τι συμβαίνει στις ‘γυναίκες’ σε χαλεπούς καιρούς», Σύγχρονα Θέματα 115 (2011), σ. 17-26.

  Αβδελά Έφη, «Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα. Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση;», στο Β. Καντσά-Β. Μουτάφη- Ευθ. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010, σ. 89-117.

  Αβδελά Έφη, (επιμ.), Λύκειο των Ελληνίδων. 100 Χρόνια, επιστημονικός συντονισμός και εικονογράφηση: Ν. Ανδριώτης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2010.

  Avdela E., «The History of Women in Greece», στο K. Offen / R. Roach Pierson και J. Rendall (επιμ.), Writing Women’s History. International Perspectives, Macmillan, Λονδίνο 1991.

  Avdela E., «Quand classe et genre s’opposent: le cas de l’historiographie grecque contemporaine», στο A.-M. Sohn / F. Thélamon (επιμ.), L’histoire sans les femmes est-elle possible?,  Perrin, Ρουέν  1998.

  Avdela E., Le genre entre classe et nation : essai d’historiographie grecque, Sillepse, Παρίσι 2006.

  Αβδελά Έφη, Ψαρρά Αγγέλικα (επιμ.), Ο φεμινισμός στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Μια ανθολογία, Αθήνα 1985.

  Αβδελά Έφη, Ψαρρά Αγγέλικα, (επιμ.), Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.

  Avdela E., Psarra A., «Engendering Greekness: Women’s Emancipation and Irredentist Politics in 19th Century Greece», Mediterranean Historical Review 20/1 (2005), σ. 67-79.

  Αναγνωστοπούλου Δ., Αναπαραστάσεις του γυναικείου στη λογοτεχνία, Πατάκης,  Αθήνα 2006.

  Anastasopoulou M., “Feminist discourse and literary representation in turn-of-the-century.” Greece: Kallirrhoe Siganou-Parren “The Book of Dawn”, Journal of Modern Greek Studies 15 (1997), 1-28.

  Αρβανιτάκης Δ., «Η ‘Αυτοβιογραφία’ της Μαρτινέγκου: οι ρωγμές της σιωπής και οι πολλαπλές διαστάσεις του κόσμου», Τα Ιστορικά 43 (Δεκέμβριος 2005), σ. 397-420.

  Bakalaki A., “Gender related discourses and representations of cultural specificity in 19th and 20th centuries Greece”, Journal of Modern Greek Studies, 12 (1994), 75-112.

  Βαρίκα Ελένη, «Μια δημοσιογραφία στην υπηρεσία της ‘γυναικείας φυλής’ – Γυναικεία περιοδικά στον 19ο αιώνα», Διαβάζω 198 (1988), σ. 6-12.

  Βαρίκα Ελένη, Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, 1883-1907, Κατάρτι,  Αθήνα 1996.

  Βαρίκα Ελένη, Με διαφορετικό πρόσωπο. Φύλο, διαφορά και οικουμενικότητα, Κατάρτι, Αθήνα 2000.

  Βαρίκα Ελένη - Σκλαβενίτη Κωστούλα (επιμ.), Η εξέγερση αρχίζει από παλιά. Σελίδες από τα πρώτα βήματα του γυναικείου κινήματος, Ανθολόγηση - μετάφραση - σχόλια, Εκδοτική Ομάδα Γυναικών, Αθήνα 1981.

  Βασιλειάδου Δήμητρα, «Ανδρική κοινωνικότητα στην αστική Αθήνα: η Αθηναϊκή Λέσχη (1875-1940)», Μνήμων 30 (2009), σ. 179-211.

  Βεντούρα Λίνα, «Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και εξέλιξη του επιστημονικού ενδιαφέροντος». Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 6 (1993), σ. 230-240.

  Βλάμη Δέσποινα, «Γυναίκες, οικογένεια, κοινωνία της εμπορικής διασποράς», Τα Ιστορικά 45 (2006), σ. 243-280.

  Γαζή Έφη, «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια». Ιστορία ενός συνθήματος (1880-1930), Πόλις, Αθήνα 2011.

  Γεωργιάδου-Κούντουρα Ευθυμία, «Πρωτοπόρες Ελληνίδες Ζωγράφοι», Εντευκτήριο 2 (1988), σ. 71-76.

  Γεωργιάδου-Κούντουρα Ευθυμία, Κωτίδης Αντώνης, Ιγγλέση Χρύση κ.ά., Κενά στην

  Ιστορία της Τέχνης. Γυναίκες Καλλιτέχνιδες, Γκοβόστης, Αθήνα 1993.

  Γκότση Χαρίκλεια-Γλαύκη, «Η πρώτη ‘καλλιτεχνική έκθεσις των κυριών’ (Αθήνα 1891)», Δίνη, 7 (1994), 236-247.

  Γκότση Χαρίκλεια-Γλαύκη, «Η σχέση γυναικών-τέχνης στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα.: ζητήματα και προτάσεις για μια φεμινιστική προβληματική στην ελληνική ιστορία της τέχνης», στο Η Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, Ευγένιος Ματθιόπουλος - Νίκος Χατζηνικολάου (επιμ.), Ηράκλειο 2003, σ. 65-84.

  Gotsi Ch.-G., «Towards the formation of a professional identity: Women artists in Greece in the beginning of the 20th century», Women’s History Review 14/ 2 (2005), σ. 285-300. 

  Gotsi Ch.-G., «"Feminist art", "female art", "sexless art" in a modernist context: women’s collective exhibitions in Greece, 1925-1937», στο Karen Brown (επιμ.), Women’s Contributions to Visual Culture, 1918-1939, Ashgate Publishing 2008, σ. 37-55.

  Γκότση Γλαύκη, Διαλέτη Ανδρονίκη, Φουρναράκη Ελένη (επιμ.), Το φύλο στην ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα, εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2015.

   Δαλακούρα Κατερίνα, Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης
  1854-1914: Μια πρώτη προσέγγιση της εκπαίδευσης των θηλέων στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας
  , Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2000.

  Δαλακούρα Κατερίνα, «The Nationalistic Dimension in the Upbringing and Education of Young Greek Women in the Territories of the Ottoman Empire during the 19th Century», στο N. P. Terzis (ed), Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Naion-States, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis, Thessaloniki 2000, σ. 315-332.

  Δαλακούρα Κατερίνα,Εκπαίδευση και γυναικεία συνείδηση στις ελληνικές κοινότητες του οθωμανικού χώρου (19ος αι.): Το αδύνατο, το «ανωφελές» και το «άκαιρον»  ενός φεμινιστικού αυτοπροσδιορισμού”, Αριάδνη, 13 (2007) σ. 223-244.

  Δαλακούρα Κατερίνα, Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (19ος αιώνας – 1922). Κοινωνικοποίηση στα πρότυπα της πατριαρχίας και του εθνικισμού, Gutenberg, Αθήνα 2008.

  Δαλακούρα Κατερίνα, ‘Εφημερίς των Κυριών’ (1887-1917): Λόγοι περί διδασκαλισσών”, στο  Σ. Ζιώγου (επιμ.), Γυναίκες στην Ιστορία των Βαλκανίων: Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 363-382.

  Dalakoura Katerina, “Challenging Education in the Ottoman Greek Female Journals (1845-1907): a Declining Feminist Discourse”, Knjizenstvo 2(2012) http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=49

  Δεληγιάννη Β., Ζιώγου – Καραστεργίου Σ., Εκπαίδευση και φύλο. Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1999.

  Doxiadis Evdoxios, The Shackles of Modernity: Women, Property, and the Transition from the Ottoman Empire to the Greek State, 1750-1850, Harvard University Press, Cambridge MA 2011.

  Δρίκος Θωμάς, Η πορνεία στην Ερμούπολη το 19ο αιώνα (1820-1900), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002.

  Ιωαννίδου Μαριέττα, «Μια λησμονημένη μορφή των γραμμάτων μας: Ευγενία Ζωγράφου (1878-1963)», στο Μνήμη Γ. Π. Σαββίδη, Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Γραμματολογικά, εκδοτικά, κριτικά, Πρακτικά Η΄ επιστημονικής συνάντησης, Ερμής, Αθήνα 2001, σ. 216-223.

  Ζιώγου–Καραστεργίου Σιδηρούλα, «‘Φρονίμους δεσποινίδας και αρίστας μητέρας’. Στόχοι παρθεναγωγείων και εκπαιδευτική πολιτική στον 19ο αιώνα», στο Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», τόμ. 2ος, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας / Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,  Αθήνα 1986.

  Ζιώγου–Καραστεργίου Σιδηρούλα, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), ΙΑΕΝ, Αθήνα 1986.

  Ζιώγου–Καραστεργίου Σιδηρούλα, Γυναίκες και Ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα: οι πρώτες φοιτήτριες στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1890-1920),  Θεσσαλονίκη 1988.

  Ζιώγου–Καραστεργίου Σιδηρούλα, Διερευνώντας το φύλο. Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός στη γενική, επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006.

  Ζιώγου–Καραστεργίου Σιδηρούλα, (επιμ.), Γυναίκες στην Ιστορία των Βαλκανίων: Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2010.

  Ζιώγου–Καραστεργίου Σιδηρούλα, Κελεσίδου Ε., «Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα: κενά και αντινομίες», στο Βασιλική Δεληγιάννη / Σιδηρούλα Ζιώγου (επιμ.), Φύλο και σχολική πράξη, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 189-211.

  Καλπουρτζή Εύα,  «Μικρή πραγματεία για τη Μαρία την επιλεγομένη Γαλαζιανή», στο βιβλίο της Για τη Γαλαζιανή και για τον σκλάβο,  Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002.

  Καραμπά Ελπίδα, Κοσμαδάκη Π., Σταφυλάκης, Κ., «Η διαπραγμάτευση της έμφυλης ταυτότητας και οι πρακτικές των γυναικών καλλιτεχνών στην Ελλάδα: Από τον 20ο στον 21ο αιώνα», στο Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου Iστορίας της Τέχνης. H Τέχνη του 20ού αιώνα: Ιστορία-Θεωρία-Εμπειρία, 2-4.11.2007, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Ιστορίας της Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 251-267.

  Κάννερ Έφη, «Λόγοι περί γυναικών στην ελληνορθόδοξη εγγράμματη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1856-1908)». Τα Ιστορικά 35 (2001), σ. 299-334.

  Κάννερ Έφη, Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης 1753-1908, Κατάρτι, Αθήνα 2004.

  Canner E., «Embourgeoisement, réseaux sociaux et identités de genre dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le cas de Sotiria Cléoménous-Alibertis»,Turcica,  39 (2007), σ. 175-199.

  Κάσδαγλη Αγλαΐα, «Γαμήλιες παροχές στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και αλλού: μία πρώτη ανάγνωση των κρητικών προικώων εγγράφων της ύστερης βενετοκρατίας»,  Πεπραγμένα Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο 2000, τόμ. Β1, σ. 321-332.

  Kasdagli Aglaia, «Gender Differentiation and Social Practice : The Case of Seventeenth-Century Naxos»,  στο J.J. Yiannias (επιμ.), The Byzantine Tradition After the Fall of Constantinople, University of Virginia Press, Charlottesville και Λονδίνο 1991, σ. 61-94. [= «Κοινωνική ταυτότητα του φύλου και καθημερινή πραγματικότητα: το παράδειγμα της μεταβυζαντινής Νάξου», Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό  6 (1993),σ. 107-144 και στο  Η βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα 1993, σ. 89-132].

  Kasdagli Aglaia, Land and Marriage Settlements in the Aegean: A Case-Study of Seventeent-Century Νaxos, Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και της Βικελαίας Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, Βενετία 1999.

  Kasdagli Aglaia, «Sexe et parenté dans les îles de l’Égée (1500-1800): le témoignage des actes notariéés», στο A. Bresson / M.-P. Masson / S. Perentidis / J. Wilgaux (επιμ.), Parenté et société dans le monde grec de l’antiquité à l’âge moderne, Ausonius- Études, Μπορντό 2006.

  Kitromilides P., “The enlightenment of womanhood: cultural change and the politics of exclusion”, Journal of Modern Greek Studies, 1/1 (1983), 39-61.

  Κολοκοτρώνη Β. - Μήτση Ε. (επιμ.), Στη χώρα του φεγγαριού. Βρετανίδες περιηγήτριες στην Ελλάδα (1718-1932), μετάφραση Σοφία Αυγερινού, Αθήνα 2005.

  Κορασίδου Μαρία,  «Η υλική και ηθική ‘αναμόρφωση’ των φτωχών γυναικών: Οχυρό κατά της ‘βίας’ και της ‘αγριότητας’ των απόκληρων της Αθήνας του 19ου αιώνα». Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 6 (1993), σ. 145-157.

  Κορασίδου Μαρία,  Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας / Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1995.

  Κοσμαδάκη, Πωλίνα,  Τίτσα Χρυσοχοΐδη, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2007.

  Κυριακίδου Μαρία, “Ο Φεμινιστικός Τύπος στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου”,  Ίστωρ 12 (2001), σ.  67-105.

  Κυριακίδου Μαρία,  «Ο Σύλλογος Διανοούμενων Γυναικών Θεσσαλονίκης (1945-1946)», Θεσσαλονικέων Πόλις  4/27 (Μάρτιος 2009), σ. 36-42.

  Kyriakidou Maria, «Labour Law and Women Workers: A Case Study of Protective Legislation in Inter-war Greece», European History Quarterly 32/4 (2002), σ. 489-513.

  Κωτσοβέλου Βίκυ-Ρεπούση Μαρία, «Φεμινιστικά έντυπα 1978-1985 – Μια πρώτη προσέγγιση», Διαβάζω 198 (1988), σ. 53-60.

  Μαρκάτου Δώρα, «Ελένη Μπούκουρη-Αλταμούρα: Συμβολή στη μελέτη της ζωής και του έργου της», στο Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου Iστορίας της Τέχνης. H Τέχνη του 20ού αιώνα: Ιστορία-Θεωρία-Εμπειρία, 2-4.11.2007,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Ιστορίας της Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2009,  σ. 357-373.

  Ματθαίου Άννα, «Συζυγικές σχέσεις και σεξουαλικότητα στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας: κανόνες, πρότυπα, συμψηφισμοί», Τα Ιστορικά 44 (2006), σ. 147-160.

  Μέντη Δώρα, «Η γυναικεία λογοτεχνική παρουσία στα Επτάνησα τον 19ο αιώνα», Θέματα Λογοτεχνίας 13 (Νοέμβριος 1999-Φεβρουάριος 2000), σ. 82-99.

  Μόσχου-Σακορράφου Σάσα,  Ιστορία του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος, Αθήνα 1990.

  Μπόμπου - Πρωτοπαπά Ε., Το Λύκειο των Ελληνίδων 1911-1991, Λύκειο των Ελληνίδων, Αθήνα 1993.

  Μπουτζουβή Αλέκα, «Λoγoτεχvία και φεμιvισμός: Γυvαικεία πρότυπα στα τρία διηγήματα της Αύρας Θεoδωρoπoύλoυ», Δίvη, φεμινιστικό περιοδικό 2 (1987), σ. 82-86.

  Μπουτζουβή Αλέκα, «Περί "τακτoπoιήσεως" τωv πoλιτών. Οι φάκελoι της Αύρας και τoυ Σπύρoυ Θεoδωρόπoυλoυ», Δίvη, φεμινιστικό περιοδικό  5 (1990), σ. 1-31.

  Μπουτζουβή Αλέκα, «Ατoμικότητα, μvήμη και συλλoγική συvείδηση: η ταυτότητα της Διαμάvτως Γκριτζώvα», Τα Iστoρικά 18-19 (1993), σ. 227-240.

  Μπουτζουβή Αλέκα, «Όψεις της δράσης των γυναικών 1909-1922», στο Ιστορία του Νέου ελληνισμού 1770-2000, τ. 6ος, Αθήνα 2003, σ. 283-292.

  Boutzouvi A., «Avra Theodoropoulou: A leading figure in the feminist movement. A musicologist and music critic, she was the author of books on feminism, music, of a stage play, short stories, studies, and articles, στο A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms in Central, Eastern, and South Eastern Europe,19th and 20th Centuries, Central European University Press, Budapest - New York 2006, σ. 569-574.

  Μυλωνάκη Ι., «Ταξιδιώτισσες στην Ανατολή και μαρτυρίες για τους Έλληνες και την Ελλάδα του 19ου αιώνα», μέρος I, Τα Ιστορικά 34 (Iούνιος 2001), σ. 107-146.

  Μυλωνάκη Ι., «Ταξιδιώτισσες στην Ανατολή και μαρτυρίες για τους Έλληνες και την Ελλάδα του 19ου αιώνα», μέρος  II, Τα Ιστορικά 45 (Δεκέμβριος 2006), σ. 353-392.

  Μπακαλάκη Αλεξάνδρα - Ελεγμίτου Ελένη, Η εκπαίδευση εις τα του οίκου και τα γυναικεία καθήκοντα. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ΙΑΕΝ, Αθήνα 1987.

  Nochlin Linda, «Γιατί δεν υπάρχουν μεγάλες καλλιτέχνιδες;», Σκούπα 5 (Ιούλιος 1981), σ. 55-67.

  Nochlin Linda, «Γυναίκες, Τέχνη και Εξουσία», Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 5 (Ιούνιος 1990), σ. 78-93.

  Νικολάου Κατερίνα, H θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα 1993.

  Νικολάου Κατερίνα, Η γυναίκα στη μέση βυζαντινή εποχή. Κοινωνικά πρότυπα και καθημερινός βίος στα αγιολογικά κείμενα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Μονογραφίες 6, Αθήνα 2005.

  Ντενίση Σοφία, «Οι λόγιες Ελληνίδες στα χρόνια του ελληνικού ρομαντισμού (1830-1880)», Διαβάζω 339 (Ιούλιος 1994), σ. 9-17.

  Ντενίση Σοφία (επιμ.), Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά λόγου και τέχνης (1900-1940), Πρακτικά Ημερίδας, Gutenberg, Αθήνα 2008.

  Ντενίση Σοφία, «Το κενό (;) της γυναικείας πνευματικής δημιουργίας 1780-1880: απουσία ή άγνοια;» στον τόμο Μνήμη Άλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος. Ζητήσεις της πολιτισμικής Ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Πρακτικά Ι΄ επιστημονικής συνάντησης, 3-6 Οκτωβρίου 2002, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, University Studio Press. Θεσσαλονίκη 2004, σ. 127-137.

  Ντενίση Σοφία, «Ευανθία Καΐρη, Αντωνούσα Καμπουράκη, Μαρία Μηχανίδου: διαφορετικές εκφάνσεις του πατριωτικού ιδεώδους στο δραματουργικό έργο τριών πρώιμων γυναικών δημιουργών του 19ου αιώνα», στο Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα, ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις, Βουτουρής  Παντελής -  Γεωργής, Γιώργος (επιμ.), Καστανιώτης, Αθήνα 2006, σ. 129-142.

  Denissi Sophia,“The Greek Enlightenment and the Changing Cultural Status of Women”, Σύγκριση 12 (2001),  42-47.

  Ξηραδάκη Κούλα,  Το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πρωτοπόρες Ελληνίδες 1830-1936, Γλάρος,  Αθήνα 1988.

  Ολυμπίτου Εύη, Γυναίκες του Αγώνα, Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορική Βιβλιοθήκη. Οι ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας,  Τα Νέα, Αθήνα 2010.

  Παντελίδου Μαλούτα Μ., Γυναίκες και πολιτική Η πολιτική φυσιογνωμία των Ελληνίδων, Gutenberg, Αθήνα 1992

  Παντελίδου Μαλούτα Μ., Το φύλο της δημοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έμφυλα υποκείμενα, Σαββάλας, Αθήνα 2002.

  Παντελίδου Μαλούτα Μ.,  Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου, μισός αιώνας γυναίκες στη Βουλή, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα 2006.

  Παπαδία Λάλα Α., «Οικιακή εργασία στο αστικό περιβάλλον της κρητικής κωμωδίας. Λογοτεχνικές απεικονίσεις και ιστορική πραγματικότητα», Δάφνη. Τιμητικός τόμος για τον Σπύρο Α. Ευαγγελάτο, Αθήνα 2001, σ. 241-250.

  Παπαστεφανάκη Λήδα, «Μισθωτή εργασία», στο Κ. Κωστής – Σ. Πετμεζάς (επιμ.),  Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914), εκδόσεις Αλεξάνδρεια,  Αθήνα  2006, σ. 253-291.

  Παπαστεφανάκη Λήδα, «Το ‘πατρικό ενδιαφέρον’ των βιομηχάνων και η διαχείριση της εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία Καρέλλα (Ερμούπολη, πρώτο μισό του 20ου αιώνα)», στο Χρ. Αγριαντώνη – Δημ. Δημητρόπουλος (επιμ.), Σύρος και Ερμούπολη. Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15ος – 20ος αι., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008, σ. 155-185.

  Παπαστεφανάκη Λήδα, Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, 1870-1940, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009.

  Παπαταξιάρχης Ευθ. – Παραδέλλης Θεοδ. (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Καστανιώτης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα 1992

  Pepelasis Minoglou, I., «Women and Greek Family Capitalism, 1780-1940», Business History Review 81 (Autumn 2007), σ. 517-538.

  Πούχνερ, Β. (επιμ.), Γυναίκες θεατρικοί συγγραφείς στα χρόνια της Επανάστασης και το έργο τους. Μητιώ Σακελλαρίου: Η ευγνώμων δούλη, Η πανούργος χήρα (1818) Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου: Φιλάργυρος (1823/1824) Ευανθία Καΐρη: Νικήρατος (1826), Θεατρική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2003.

  Perrot Michelle, Η εργασία των γυναικών στην Ευρώπη, 19ος-20ος αιώνας,( μεταφρ. Δ. Σαμίου), Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων, Ερμούπολη 1988

  Poulos (Anagnostopoulou) Margaret, «Gender, Civil War and National Identity: Women Partisans during the Greek Civil War 1946-1949», Australian Journal of Politics and History 46/3 (2000), σ. 418-427.

  Poulos (Anagnostopoulou) Margaret, «From Heroins to Hyenas: Women Partisans during the Greek Civil War», Contemporary European History 10/3 (2001), σ. 481-501.

  Poulos Margaret, Arms and the Woman,” Columbia University Press, 2009.

  Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Λόγος Γυναικών, Κομοτηνή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Φιλολογίας, Κομοτηνή 2008.

  Πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Το φύλο των δικαιωμάτων Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη  (Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 1996), Νεφέλη, Αθήνα 1999.

  Ρεπούση Μαρία, «…“Το δεύτερο φύλο” στην Αριστερά. Ντοκουμέντα και μνήμες από τη φεμινιστική παρέμβαση στην οργάνωση του Ρήγα Φεραίου 1974-1978». Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 8 (1996), σ. 121-153.

  Ρεπούση Μαρία, «Φεμινιστικό Κίνημα: Από τη δυναμική εδραίωση στη σταδιακή ενσωμάτωση», στο  Παναγιωτόπουλος, Παναγής /  Βαμβακάς, Βασίλης (επιμ.), Η Ελλάδα στη Δεκαετία του ’80: Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό, Το Πέρασμα, Αθήνα 2010, σ. 624-626.

  Ριζάκη Ειρήνη,«Αγγελία σύστασης Λέσχης Κυριών (Αθήνα 1888): Μια απόπειρα διείσδυσης των γυναικών στο δημόσιο χώρο», Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 6 (1993), σ. 166-179.

  Ριζάκη Ειρήνη, «Γυναικεία Λογοτεχνία» (λήμμα), «Ελλάς», τόμ. 2ος, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος -Λαρούς - Μπριτάνικα 1998, σ. 554-555.

  Ριζάκη Ειρήνη, Οι «γράφουσες» ελληνίδες. Σημειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου αιώνα, Κατάρτι, Αθήνα 2007.

  Ροουμπόθαμ Σίλα, Στο περιθώριο της ιστορίας. 300 χρόνια γυναικείας καταπίεσης και αγώνων, Γνώση, Αθήνα 1984.

  Σαλίμπα Ζιζή, Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922), ΙΑΕΝ, Αθήνα 2002.

  Σαμίου Δήμητρα, «Η διεκδίκηση της ισότητας: τα φεμινιστικά έντυπα το Μεσοπόλεμο (1920-1940)», Διαβάζω 198 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 23-28.

  Σαμίου Δήμητρα, «Τα πολιτικά δικαιώματα των ελληνίδων (1864-1952)», Μνήμων 12 (1989), σ. 161-172.

  Σαμίου Δήμητρα, «Στάσεις και αντιστάσεις απέναντι στο δικαίωμα ψήφου των γυναικών μέσα από τον Τύπο: 1919-1952», Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 4 (1989), σ. 29-35.

  Σαμίου Δήμητρα, «Το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα, 1860-1960» στο E. Λεοντίδου - S. R. Ammer (επιμ.), Η Ελλάδα των γυναικών,  Εναλλακτικές Εκδόσεις/Γαία 1, Αθήνα 1992,  σ. 57-63.

  Σαμίου Δήμητρα, «Οι ελληνίδες στην Κατοχή: πόλεμος και ανατροπές», στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000,  Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, τ. 8, σ. 179-188.

  Σαμίου Δήμητρα, «Η ψήφος των γυναικών», Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, στο Θ. Βερέμης - Ηλ. Νικολακόπουλος (επιμ.),  Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005, τ. 21, σ. 298-299.

  Σαμίου Δήμητρα, «Γυναίκες, φύλο και πολιτική (τέλη 18ου - αρχές 21ου αι.). Ιστοριογραφικές και πολιτολογικές βιβλιογραφικές προσεγγίσεις: μια εισαγωγή», στο http://www.sa.aegean.gr/msc/activity/msc-woman-gender-gr-activity-research-samiou.pdf

  Σαμίου Δήμητρα, Τα πολιτικά δικαιώματα των Ελληνίδων 1864-1952, εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα 2013

  Σιφναίου Eυρυδίκη, Έλληνες έμποροι στην Αζοφική. Η δύναμη και τα όρια της οικογενειακής επιχείρησης, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2009

  Sifneos Evrydiki, "Rentiers, teachers and workers: Greek women in late nineteenth-century Odessa", Byzantine and Modern Greek Studies, vol.34, No 2 (2010), σ. 182-200.

  Σκλαβενίτη Κωστούλα,  «Τα γυναικεία έντυπα 1908-1918», Διαβάζω 198 (1988), σ. 13-22.

  Σταυροπούλου, Ε., «Ελληνίδες νοσοκόμες το 1877 (Μοναχές ή...)». Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 6 (1993), σ. 158-165.

  Smith-Rosenberg, C., «Gender and National Identity in fin de siècle Grèce», Gender & History 3/1 (1992), σ. 116-13.

  Spickernagel Ellen, «Ιστορία και φύλο: Η φεμινιστική προσέγγιση», στο Hans Belting, Heinrich Dilly κ.ά. (επιμ.), Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 419-444.

  Suleiman Rubin Susan (επιμ.), Το γυναικείο σώμα στον δυτικό πολιτισμό. Σύγχρονες προσεγγίσεις, Σαββάλας, Αθήνα 2008.

  Τσούργιαννη, Δ., Θάλεια Φλωρά-Καραβία, Αθήνα 2005.

  Φουρναράκη Ελένη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα ανθολόγιο, ΙΑΕΝ, Αθήνα 1987.

  Φουρναράκη Ελένη, «Ευρυδίκη», «Θάλεια», «Κυψέλη», «Ευφροσύνη Σαμαρτζ[σ]ίδου» (λήμματα), στο Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1996. Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες, Λουκία Δρούλια, Τζούλια Κουστοπανάγου (επιμ.), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008, τόμ. 2ος, σ. 284-286, 386-387, 677-678 και τόμ. 4ος, σ. 58.

  Φουρναράκη Ελένη, «Σωματική αγωγή των δύο φύλων στην Eλλάδα του 19ου αιώνα», στο: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου: Oι Xρόνοι της Iστορίας. Για μια Iστορία της Παιδικής Hλικίας και της Nεότητας, Αθήνα, 17-19 Απριλίου 1997, Aθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας - Γενική Γραμματεία Nέας Γενιάς, 1998, σ. 293-315.

  Φουρναράκη Ελένη, «Περί μορφώσεως “χρηστών μητέρων” και εκπαιδεύσεως “μελλόντων πολιτών”: έμφυλοι λόγοι στην ελληνική εκπαίδευση τον 19ου αιώνα», στο: Β. Θεοδώρου – Β. Κοντογιάννη (επιμ.), Tο παιδί στη νεοελληνική κοινωνία 19ος-20ός αιώνας. Αξίες, αναπαραστάσεις, αποτυπώσεις (Πρακτικά Διημερίδας, Αθήνα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Eπιστημών Aγωγής – Επιτροπή Ερευνών, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), 1999, σ. 73-120.

  Φουρναράκη Ελένη, «"Eπί τίνι λόγω αποστερείν αυτήν ψήφου;": καθολική ανδρική ψηφοφορία και αποκλεισμός των γυναικών από την πολιτική, στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», Μνήμων 24 (2002), σ. 179-226.

  Fournaraki, E. - Psarra, A, «Callirhoe Parren» [λήμμα] στο A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, Francisca De Haan - Krassimira Dascalova - Anna Loutfi (επιμ.), Central European University Press, Budapest / New York 2006, σ. 402-405.

  Φωτιάδου Ανδρονίκη, Πρώτον ελληνικόν εκπαιδευτικόν συνέδριον: Αθήναι, Μάρτιος - Απρίλιος 1904. Η αντίφαση του εκπαιδευτικού αιτήματος στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998.

  Χαντζαρούλα Ποθητή, «Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου», στο http://www.sa.aegean.gr/msc/activity/msc-woman-gender-gr-activity-research-xantzaroula.pdf

  Χαντζαρούλα Ποθητή, «Ιστορία του φύλου και η αλλαγή του ιστοριογραφικού παραδείγματος», Σύγχρονα Θέματα 94 (2006), σ. 43-49.

  Χαντζαρούλα Ποθητή, Σμιλεύοντας την υποταγή: οι έμμισθες οικιακές εργάτριες στην Ελλάδα το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, Παπαζήσης, Αθήνα 2012.

  Ψαρρά Αγγέλικα, «Φεμινίστριες, σοσιαλίστριες, κομμουνίστριες: γυναίκες και πολιτική στον Μεσοπόλεμο», Γ. Μαυρογορδάτος - Χρ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και Αστικός εκσυγχρονισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2 1992, σ. 67-82

  Ψαρρά Αγγέλικα,  «8 Μαρτίου: σχόλιο στο χρονικό μιας επετείου», Δίνη 7 (1994), σ. 210-224.

  Ψαρρά Αγγέλικα, «Μητέρα ή πολίτις; Ελληνικές εκδοχές της γυναικείας χειραφέτησης (1870 – 1920), Δίνη 9 (1997), σ. 239- 256.

  Ψαρρά Αγγέλικα, «Γυναίκες στο κυνήγι της ηδονής και της ψήφου: Οι φεμινίστριες στον κομμουνιστικό λόγο του Μεσοπολέμου», στο Χ. Βλαχούτσικου / L. Kain-Hart (επιμ.), Όταν οι γυναίκες έχουν διαφορές. Αντιθέσεις και συγκρούσεις γυναικών στη σύγχρονη Ελλάδα, Μέδουσα, Αθήνα  2003.

  Ψαρρά Αγγέλικα, «Το δώρο του Νέου Κόσμου: Οι ελληνίδες φεμινίστριες μεταξύ Δύσης και Ανατολής (1880-1930)», στο Τσαλάρ Κέυντερ- Αννα Φραγκουδάκη (επιμ.), Ελλάδα και Τουρκία: Πορείες εκσυγχρονισμού. Οι αμφίσημες σχέσεις τους με την Ευρώπη 1850-1950, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008.

  Ψαρρά Αγγέλικα, «Πολιτικές διαδρομές των γυναικών στην εμπόλεμη Ελλάδα (1940-1950)», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τόμ. 4ος, μέρος Α, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, σ. 177-227.

  Ψαρρά Αγγέλικα, «Επίμετρο: Η ‘συνετή’ ουτοπία της Καλλιρρόης Παρρέν», στο Καλλιρρόη Παρρέν, Η Χειραφετημένη, Εκάτη, Αθήνα 1999.

  Ψαρρά Αγγέλικα, «Τα “πρώτα κορίτσια” του ΚΚΕ και οι τύχες τους: έμφυλες πτυχές μιας βολικής αποσιώπησης», στο Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, Θεμέλιο, Αθήνα 2010, σ. 433-445.

  Ψαρρά Αγγέλικα,, «Ο χορός του Ζαλόγγου, ένας χορός για γυναικεία βήματα», Ενθέματα της Αυγής, 24.3.2012, https://enthemata.wordpress.com/2012/03/24/agelika/

  Ψαρρά Αγγέλικα – Ίντα Φλωρεντίν, «Πορνεία: συστήματα ρύθμισης και καταστολής», Σκούπα, Ιούλιος 1980, τχ. 4, σ. 17-27.