Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Πολυμεσικές Εφαρμογές

  Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Αμαλία Φωκά

   

 • 1. Flash: Σχήματα, Σύμβολα, MovieClips, Κουμπιά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τα σχήματα και τα σύμβολα αποτελούν το βασικό και πιο σημαντικό υλικό με το οποίο χτίζεται ένα πολυμεσικό έγγραφο. Το movieclip είναι ένα μικρό movie το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα άλλο πιο μεγάλο movie. Τα τέσσερα καρέ (key-frames) από τα οποία μπορεί να αποτελείται ένα κουμπί.

  Λέξεις κλειδιά: Σχήματα, Σύμβολα, Graphic, Button, Movie clip, timeline, framerate, διαδραστικότητα, key-frames.

 • 2. Flash: Κίνηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τα δύο είδη για tweenanimation (Ενδιάμεση κίνηση), Μάσκες και η Κίνηση σε διαδρομή (guides).

  Λέξεις κλειδιά: Tween animation, shape tween, motion tween, mask layers, Κίνησησεδιαδρομή, guides.

 • 3. Flash: Ήχος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο συγχρονισμός ήχου σε animation και προσθήκη ήχου σε κουμπιά. Τα δύο είδη ήχου eventκαι stream.

  Λέξεις κλειδιά: Ήχος, event, stream, συγχρονισμός, fade-in, fade-out.

 • 4. HTML: Ετικέτες, Μορφοποίηση Κειμένου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η δομή ενός αρχείου html. Κενές ετικέτες. Οι χαρακτήρες «whitespace», Μορφοποίηση κειμένου, Συνδυασμοί ετικετών, Ετικέτες μορφοποίησης παραγράφου, Ιδιότητες ετικετών.

  Λέξεις κλειδιά: br (break), hr (horizontal rule), <b> (bold), <i> (italic), <u> (underline),<p> (paragraph), ετικέτες<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <div>.

 • 5. HTML: Λίστες, Πίνακες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η λίστα <ol> (orderedlist), Η λίστα <ul> (unorderedlist), Οι ετικέτες για πίνακες<table><tr> και <td> και παραδείγματα πινάκων.

  Λέξεις κλειδιά: <ol> (ordered list), <ul> (unordered list), πίνακες.

 • 6. HTML: Υπερσυνδέσεις, Εικόνες, iframes

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Υπερσυνδέσεις (hyperlinks) με την ετικέτα <a> (anchor) για εικόνα, email, ftp. Τα iframesκαι παραδείγματα με Youtubeκαι GoogleMaps. Η ετικέτα <img> (image).

  Λέξεις κλειδιά: <a> (anchor), iframe, <img>(image).

 • 7. HTML: Φόρμες, Audio, Video

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Φόρμες για την αποστολή δεδομένων από τον χρήστη. Οι ετικέτες audio και videoγια την καλή λειτουργία και εκτέλεση οπτικοακουστικού υλικού.

  Λέξεις κλειδιά: <form>, <input>, audio, video.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Meloni , Julie C., Μάθετε την HTML 5, CSS, και JavaScript : όλασεένα, Γκιούρδας 2013
  • RandyConnolly, RicardoHoar, Προγραμματισμός για το Web, Γκιούρδας 2015
  • TayVaughan, Πολυμέσα Αναλυτικός Οδηγός 8η Έκδοση, Γκιούρδας 2012
  • Adobe Creative Team, Adobe Flash CC Professional ΒήμαπροςΒήμα, Γκιούρδας 2013

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • Flash Professional CC tutorials, https://helpx.adobe.com/flash/tutorials.html
  • W3Schools Online Web Tutorials, http://www.w3schools.com/
  • Willard , Wendy, Γκαγκάτσιου , Ελένη,Οδηγόςτης HTML, Γκιούρδας 2009
  • Makar , Jobe, Patterson , Danny, Flash 8 Actionscript : ο επίσημοςοδηγός, Γκιούρδας c2006
  • Ulrich , Katherine, Σωτηροπούλου , Χριστίνα, Καρανικολός , Κώστας, Flash CS4 Professional για Windows και Macintosh : με εικόνες, Κλειδάριθμος c2009-2010
  • Gerantabee , Fred, Κουιμτζόγλου , Λάμπρος, AGI Creative Team, Δυναμική εκμάθηση : Flash CS3 professional, Γκιούρδας 2008
  • Green , Tom, Chilcott , Jordan, Γκλαβά , Μαίρη, Ο Επίσημοςοδηγός macromedia Flash Professional 8, Μ. Γκιούρδας c2006.