Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Πρότυπο Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος

   Προδιαγραφές Α+

 • 1. Παρουσίαση του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

 • 2. Οι άδειες Creative Commons - Θέματα Πνευματικών δικαιωμάτων

 • 3. Εισαγωγή στη χρήση του λογισμικού Moodle

 • 4. Εισαγωγή στη χρήση της πλατφόρμας βιντεοδιαλέξεων Opendelos

 • 5. Αξιολόγηση πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Δικτυακός τόπος έργου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: http://opencourses.uoi.gr/
  2. Εθνική Πύλη Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων: http://opencourses.gr
  3. Δικτυακός τόπος πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle: http://moodle.org
  4. Δικτυακός τόπος Videolectrures: http://videolectures.net
  5. MIT Opencourseware : http://ocw.mit.edu
  6. Δικτυακός τόπος OpenAcademy: http://theopenacademy.com/
  7. edX Universities: https://www.edx.org/
  8. Open CourseWare Consortium : http://www.ocwconsortium.org/