Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Χρήση Η/Υ ΙΙ

  Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Τζένη Παγγέ

 • 1. Τεχνολογία και εκπαίδευση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της πρώτης θεματικής ενότητας αποτελεί καταρχήν η εισαγωγή στην τεχνολογία στο νηπιαγωγείο. Επιπλέον, επιχειρείται μιας μορφής εξοικείωση με τον όρο «ψηφιακή βιβλιοθήκη», μελετώνται τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και τέλος εξετάζεται ο τρόπος χρησιμοποίησής της για την αναζήτηση του πληροφοριακού υλικού.

  Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογία, εκπαίδευση, ψηφιακή βιβλιοθήκη, πληροφοριακό υλικό.

 • 2. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Επαυξημένη πραγματικότητα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο  αυτής  της δεύτερης θεματικής ενότητας είναι η χρήση των ΤΠΕ για την επαυξημένη πραγματικότητα. Με  την augmented reality μπορούμε να κάνουμε πιο παραστατικά την κίνηση και να μην είναι στατική όπως αυτή φαίνεται σε μια εικόνα.  Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε εφαρμογές της επαυξημένης πραγματικότητας.

  Για το λόγο αυτό,  γίνεται  παρουσίαση δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο για χορούς τόσο στην Ελλάδα όσο και και σε άλλες χώρες, 

  και παρουσιάζονται κινέζικοι χοροί: Chinese Dances (Mongolian Dance, Tibetan Dance, Korean Dance, Xinjiang Dance, Miao Dance, Dai Dance).

  Λέξεις κλειδιά:  augmented reality, Χοροί, Chinese Dances, Mongolian Dance, Tibetan Dance, Korean Dance, Xinjiang Dance, Miao Dance, Dai Dance.

 • 3. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Οι τροφές

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της τρίτης θεματικής ενότητας αποτελεί η χρήση των ΤΠΕ για την διδασκαλία της ενότητας " οι τροφές" που καταναλώνουν οι άνθρωποι (πχ ψωμί, λαχανικά ).

  Λέξεις κλειδιά: Τροφές, ΤΠΕ

 • 4. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Ζωγραφίζω το χώρο μου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της τέταρτης θεματικής ενότητας αποτελεί η χρήση των ΤΠΕ για διδασκαλία της ενότητας με ποιο τρόπο μπορώ να  ζωγραφίζω το χώρο  που ζω 

   

  Λέξεις κλειδιά: Χώρος, ΤΠΕ

 • 5. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: τα συναισθήματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της πέμπτης θεματικής ενότητας αποτελεί η χρήδη των ΤΠΕ για την παρουσίαση των συναισθημάτων στα νήπια 

  Λέξεις κλειδιά: Συναισθήματα, ΤΠΕ

 • 6. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Ιστορίες - παραμύθια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της έκτης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των παραμυθιών με ΤΠΕ που διαβάζονται στο νηπιαγωγείο.

  Λέξεις κλειδιά: Παραμύθια, νηπιαγωγείο, ΤΠΕ.

 • 7. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Ζωγραφική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της έβδομης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση με χρήση ΤΠΕ των ζωγράφων και το πώς ζωγραφίζουμε με χρήση ΤΠΕ.  Η ζωγραφική είναι ένας τρόπος έκφρασης, μια «γλώσσα» επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Μια γλώσσα διεθνής και διαπολιτισμική μια γλώσσα που αναβαθμίζεται με την χρήση των ΤΠΕ.

  Λέξεις κλειδιά: Ζωγραφική, ζωγράφοι, ΤΠΕ, τρόπος έκφρασης.

 • 8. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Διαδικτυακά παιγνίδια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της έβδομης θεματικής ενότητας αποτελούν τα  εκπαιδευτικά διαδικτυακά παιγνίδια για παιδιά.

  Λέξεις κλειδιά:  Διαδικτυακά Παιγνίδια  ΤΠΕ.

 • 9. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Η έννοια των πιθανοτήτων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της ένατης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση της έννοιας της πιθανότητας στα νήπια .με χρήση διαδικυακών

  Λέξεις κλειδιά: διαδικτυακά παιγνίδια, πιθανότητες, ΤΠΕ

 • 10. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Το διαδίκτυο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης αυτής της θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση  με ΤΠΕ του διαδικτύου καθώς και συζήτηση γύρω από  την ασφάλεια του διαδικτύου.

  Λέξεις κλειδιά:  Διαδίκτυο, ασφάλεια, ΤΠΕ.

 • 11. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της ενδέκατης θεματικής ενότητας αποτελεί η χρήση των ΤΠΕ για την παρουσίαση του θέματος  ΙοΤ, cloud comuting, πράσσινης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

  Λέξεις κλειδιά: video, τεχνολογίες για το περιβάλλον, IoT, cloud, ΤΠΕ.

 • 12. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της ενδέκατης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση και η  εξέλιξη των ΤΠΕ, οι αλλαγές τα επαγγέλματα  και συζήτηση γύρω από αυτά.

  Λέξεις κλειδιά: Επαγγέλματα, ΤΠΕ.

 • 13 & 14 Ασκήσεις - Εργασίες φοιτητών

 • 13. Ασκήσεις- Εργασίες φοιτητών

  • 14. Αξιολόγηση εργασιών φοιτητών

   Προτεινόμενα συγγράμματα

   • Βιβλίο [11600] Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, White Margaret A.,Bruton Garry D.
   • Βιβλίο [21480] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, CHRISTIAN DEPOVER, THIERRY KARSENTI, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΗΣ

   Προτεινόμενα άρθρα για μελέτη

    Pange J., Kontozisis D. (2001): Introducing computers to kindergarten children based on Vygotsky’s theory about socio-cultural learning: the Greek perspective, Information Technology in Childhood Education Annual 2001: 93-202.3.   Παγγέ Τ. (2002): Θέματα στο διαδίκτυο, προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Σύγχρονη Εκπαίδευση

   Σεντελέ Α., Παγγέ Τ. (2002): Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εκπαιδευτικό εργαλείο στις στρατηγικές μάθησης και μελέτης, Σύγχρονη Εκπαίδευση 123: 117-121.

   Pange J. (2005): Educating Greek preschool teachers in copyright and intellectual property. E- proceedings JASS.

    Παγγέ Τ. (2006): Υπηρεσίες του Internet και η διδακτική αξιοποίησή τους από εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, Eπετηρίδα Π.Τ.Ν σελ. 71-80.

   Νικηφορίδου Ζ. και Παγγέ Τ. (2008): Μπορούν τα παιδιά Προσχολικής Ηλικίας να συμμετάσχουν ενεργά σε παιχνίδια πιθανοτήτων; Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Ε., Αθήνα.

    Toki Ε.,  Pange Α. and Pange J. (2009):The necessity of ICT literacy in Undergraduate Educational Departments students, Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education, pp 1437-1441.

   Βέργου, M., Κουτσούμπα, Μ., & Μουζάκης, Χ. (2016). Η συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη νηπιακή ηλικία μέσα από το παράδειγμα μιας έρευνας δράσης στη μουσειακή αγωγή. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12(2), 24-39. doi:https://doi.org/10.12681/jode.10860

   Νικόλαος Ζαράνης, Σταμάτιος Παπαδάκης Μιχαήλ Καλογιαννάκης (2019) Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών για την Προώθηση της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προσχολική Εκπαίδευση, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/elrie.1585

   Ιστοσελίδες:

   https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/8711  ( Μενέλαος Χαρ. Τζιφόπουλος, Κωνσταντίνος Γ. Μπίκος,  Εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί με τις ΤΠΕ; Τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα)

    https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/18838  ( Πλαστρούγγη, Λυδία-Σταματία, Τεχνολογικά υποβοηθούμενη εκπαίδευση και η αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο)

   https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/19116   (Πολίτη Παρασκευή Μεταπτ. διατριβή, Πλαίσιο για τον σχεδιασμό διεπιστημονικών δραστηριοτήτων για τις πιθανότητες)