Εργασία 7

Ασκήσεις που δόθηκαν στήν διάλεξη της  11/11 και 13/11